Perhekeskuksen palvelut

Perhekeskuksessa painopiste on ennaltaehkäisevissä ja varhaisen tuen palveluissa. Palvelut eivät varsinaisesti ole uusia, vaan ne ovat olleet jo pitkään perheiden käytettävissä.

Perhekeskuksen kehittämistyön tarkoituksena onkin tiivistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä, jolloin perheen tarvitsema neuvonta, tuki tai apu voidaan järjestää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mahdollisia ratkaisuja ja tukimuotoja mietitään ja suunnitellaan yhdessä perheen kanssa, lapsi- ja perhelähtöisesti.

Perhekeskusmallissa esimerkiksi lastensuojelu ja vammaispalvelut ovat ns. erityistason palveluita, jotka ovat perheiden käytettävissä, kuten tähänkin saakka.

 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa perhekeskukseen kootaan lasten ja perheiden terveys- ja sosiaalipalvelut:

Lisäksi perhekeskuksen verkostoon kuuluvat:

  • varhaiskasvatus, koulu sekä oppilas- ja opiskelijahuolto (opetushenkilöstö, kuraattorit, psykologit sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto)
  • järjestöt ja seurakunnat

 

Perhekeskuksen etusivulle

 

Päivitetty 19.2.2019