Perhekeskus Kaisla

Oman alueemme perhekeskusta kehittämässä

Perhekeskuksesta kaikki lasten ja perheiden palvelut

Lasten, nuorten ja perheiden palveluita kehitetään valtakunnallisesti Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) johdolla v. 2016 – 2019.

Myös me Kaksineuvoisessa kehitämme perhekeskustoimintamallia yhdessä jäsenkuntien ja yhteistyöverkoston kanssa – paitsi kansallisten linjausten mukaan, ennen kaikkea lasten, nuorten ja perheiden tarpeista lähtien.

Yhtenä keskeisenä tavoitteena on luoda matalan kynnyksen palveluiden kokonaisuus – perhekeskustoimintamalli, joka kokoaa pirstaleiset palvelut yhteen ja edistää näin lasten, nuorten ja perheiden oikea-aikaista tuen ja avun saamista. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat niin julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut, koulu ja varhaiskasvatus kuin alueen järjestöt ja seurakunnatkin. Kyse on toimintakulttuurin muutoksesta.

Sekä valtakunnallisen että paikallisen kehittämistyön tarkoituksena on etenkin eri toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen. Yhteistyön merkitys korostuu silloin, kun lapsi, nuori tai perhe asioi monen eri toimijan kanssa tai voi olla monen eri palvelun piirissä. Näissä tilanteissa on tärkeää, ettei perheen tarvitse asioida eri toimijoiden kanssa erikseen, vaan perheen tilannetta voidaan tarkastella kokonaisuutena, monialaista yhteistyötä tehden. Tähän perhekeskusmallin avulla pyritään.

Perhekeskus Kaisla-nimi viittaa lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuteen, ei ainoastaan yhteisiin fyysisiin tiloihin. Yhteistyö ei rajoitu samoissa tiloissa työskenteleviin toimijoihin, vaan yhteistyötä tehdään koko toiminta-alueella lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi ja auttamiseksi.

Suurin osa lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluista toimii Kauhavan keskustassa Yrittäjäopiston pihapiirissä. Osa palveluista on osa verkostomaista perhekeskusta eli yhteisiä tiloja ei ole. Perhekeskuksen palvelut ovat lähipalveluja kuten järjestettävät palvelut ovat olleet tähänkin asti. Työntekijät jalkautuvat tarpeen ja tilanteen mukaan perheiden koteihin, varhaiskasvatuksen ja koulun tiloihin sekä kaikille hyvinvointiasemille (Evijärvi, Kortesjärvi, Ylihärmä ja Alahärmä). Neuvolapalvelut järjestetään lähipalveluina, kuten tähänkin saakka. Palveluiden saatavuus pysyy siis ennallaan.

 

Perhekeskuksen palvelut Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa

Perhekeskuksen toimipaikat Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa

Perhekeskuksen valtakunnallinen esite

 

Lisätietoja:

Perhekeskuskoordinaattori Julia Ekola

puh. 040 549 9734

 

Muokattu 2.2.2021/ Päivitetty 19.2.2019