Perhekeskus

Oman alueemme perhekeskusta kehittämässä

Perhekeskuksesta kaikki lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palveluita kehitetään valtakunnallisesti Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) johdolla.

Myös me Kaksineuvoisessa kehitämme perhekeskustoimintamallia yhdessä jäsenkuntien ja yhteistyöverkoston kanssa – paitsi kansallisten linjausten mukaan, ennen kaikkea lasten, nuorten ja perheiden tarpeista lähtien.

Perhekeskuksen tarkoituksena on verkostoida lasten ja perheiden palvelut yhdeksi matalan kynnyksen palvelukokonaisuudeksi. Uudistus tuo palvelut entistä lähemmäksi kaikenikäisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä arkea. Palvelut voivat jalkautua esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulun tiloihin sekä perheiden koteihin.

Perhekeskuksessa painopiste on peruspalveluissa. Palvelut eivät varsinaisesti ole uusia, vaan ne ovat olleet jo pitkään perheiden käytettävissä. Kehittämistyön tarkoituksena onkin tiivistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä, jolloin perheen tarvitsema neuvonta, tuki tai apu voidaan järjestää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Mahdollisia ratkaisuja ja tukimuotoja mietitään ja suunnitellaan yhdessä perheen kanssa, lapsi- ja perhelähtöisesti. Tärkeää on, ettei perheen tarvitse asioida usean eri toimijan kanssa erikseen, vaan perheen tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena, monialaista yhteistyötä tehden.

Mikäli lapsi ja perhe tarvitsevat erityispalveluita, kuten vammais- tai lastensuojelun palveluita, ne voivat jalkautua perhekeskukseen.

Kohtaamispaikat ovat osa perhekeskusta. Kohtaamispaikat tarjoavat lapsille, nuorille ja perheille mahdollisuuden vertaistoimintaan, yhdessäoloon sekä varhaiseen tukeen. Kohtaamispaikkoja kehitetään yhteistyössä järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

 

Perhekeskuksen palvelut Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa

Perhekeskuksen toimipaikat Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa

Perhekeskuksen valtakunnallinen esite

 

Lisätietoja:

Perhekeskuskoordinaattori Julia Ekola

puh. 040 549 9734

 

Päivitetty 15.2.2019