TYP – Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Etelä-Pohjanmaan monialainen työllisyyttä edistävä yhteispalvelu (TYP) on Etelä-Pohjanmaan kuntien ja kuntayhtymien, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston ja Kelan keskisen vakuutuspiirin monialainen yhteistyöverkosto.

TYP-verkoston tavoitteena on työttömien asiakkaiden työllistymisen tukeminen tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia kuntien sosiaali- ja terveyspalveluita, julkisia työvoima- ja yrityspalveluja ja Kelan kuntoutuspalveluja. TYP-asiakkaita ovat yli 25-vuotiaat yhdenjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä olleet, alle 25-vuotiaat yhdenjaksoisesti 6 kuukautta työttömänä olleet sekä vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneet asiakkaat.

Asiointi Etelä-Pohjanmaan TYP:n Seinäjoen kaupungin palvelupisteessä tapahtuu ajanvarauksella. Uudet asiakkaat ohjautuvat TYP:een pääasiallisesti joko TE-toimiston, kuntayhtymän aikuissosiaalityön tai Kelan tekemän palvelutarvearvioin perusteella.

Yhteystiedot:

Riina Lahdensuo
Sosiaaliohjaaja
puh. 040 573 5501

Elina Etelä-aho
Sosiaalityöntekijä
puh. 040 550 5289

 

Päivitetty 25.5.2018