Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka eivät ole työllistyneet työvoimahallinnon toimenpitein. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on tukea ja vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä, avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin pääsyä.

Kuntouttava työtoiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta, joka tuli voimaan vuonna 2001. Lain piiriin kuuluu työtön:

  • alle 25-vuotias, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 180 päivää viimeisen vuoden aikana, työttömyyspäivärahaa 500 päivältä tai toimeentulotukea pääasiallisena tulona viimeisen neljän kuukauden ajan.
  • yli 25-vuotias, joka on saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 500 päivää, 500 päivän työttömyysrahakauden jälkeen työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä tai toimeentulotukea pääasiallisena tulona viimeiset 12 kuukautta.

Kuntouttava työtoiminta järjestetään kaupungin, kuntien ja kuntayhtymän eri toimipisteissä, työpajoilla sekä erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä avustavissa työtehtävissä.

Kuntouttava työtoiminta perustuu suunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan, kuntayhtymän sosiaaliohjaajan/-työntekijän ja TE-toimen asiantuntijan kanssa. Lähtökohtana on asiakkaan yksilölliset kyvyt ja taidot, toiveet ja tavoitteet. Työtoiminta voi olla totuttautumista työelämän pelisääntöihin tai lähes tavallista kokopäivätyötä avustavissa tehtävissä.

Kuntouttavan työtoiminnan sopimus tehdään 3 – 24 kuukauden ajalle. Henkilö osallistuu kuntouttavaan työtoimintaan 1 – 4 päivänä viikossa, 4 – 8 tuntia päivässä. Työtoiminta ei tapahdu työ- tai virkasuhteessa, joten se ei kartuta työttömyysturvan työssäoloehtoa. Työtoiminnan ajalta työmarkkinatuki maksetaan ilman tarveharkintaa ja/tai toimeentulotuki sekä 9 € verotonta päivittäistä toimintarahaa osallistumispäiviltä. Kunta korvaa matkakustannukset halvimman matkustustavan mukaisesti.

Kunnalla on velvollisuus järjestää kuntouttavaa työtoimintaa. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

www.stm.fi/kuntouttava-tyotoiminta

 

 

Lisätietoja:

Sosiaaliohjaaja
Teija Niinimäki
Kauppatie 107 B
puh. 050 463 1562
teija.niinimaki(at)kaksineuvoinen.fi

Sosiaaliohjaaja (nuoret aikuiset)
Eini Leppäharju
Pukkilanraitti 4
puh. 040 573 5501
eini.leppaharju(at)kaksineuvoinen.fi

Sosiaalityöntekijä
Sanna Koivisto
Pukkilanraitti 4
puh. 044 369 9311
sanna.koivisto(at)kaksineuvoinen.fi

 

Päivitetty 14.8.2020