Työttömien terveydenhuolto

Työttömillä tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevilla on mahdollisuus maksuttomaan terveystarkastukseen. Työttömien terveystarkastusten tarkoituksena on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Yhteystiedot

Terveydenhoitaja, puh. 040 159 4554

Päivitetty 5.9.2017