Lastenneuvola

Lastenneuvolatyön tehtävä on seurata lapsen kehitystä. Työ sisältää lasten ja koko perheen  hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, vanhemmuuden tukemista, sairauksien ennaltaehkäisyä, mahdollisten sairauksien ja häiriöiden varhaista tunnistamista ja hoitoon ohjausta.

Lastenneuvolan terveydenhoitaja tekee vauvaperheeseen vähintään yhden kotikäynnin. Lapset käyvät ennen kouluikää neuvolavastaanotolla ensimmäisen ikävuoden aikana keskimäärin 8 kertaa, toisen ikävuoden aikana 2 – 3 kertaa ja myöhempinä ikävuosina vähintään kerran vuodessa. Osa neuvolatarkastuksista tehdään yhdessä lääkärin kanssa niin sanotusti laajoina tarkastuksina.

Muina aikoina perheet voivat ottaa yhteyttä lastenneuvolan terveydenhoitajaan kaikissa lasta tai perhettä koskevissa kysymyksissä.

Neuvolan kotikäyntityö

 Neuvolan kotikäyntityö on terveydenhoitajan tekemää ennaltaehkäisevää työtä pikkulapsiperheissä. Kotikäyntityön avulla pyritään auttamaan perheitä sekä tukemaan perheen voimavaroja, vanhemmuutta ja varhaista vuorovaikutusta. Kotikäyntityö on osa neuvolapalveluita, kuten neuvolakäynnitkin ja koskee kaikkia neuvolaikäisten lasten perheitä.

Käynnit sovitaan perheen tarpeiden mukaisesti. Pääsääntöisesti kotikäyntityötä tekevä terveydenhoitaja käy ensimmäistä lastaan odottavien perheiden luona loppuraskaudessa sekä vauvan syntymän jälkeen. Perheisiin, joissa on ennestään lapsia, kotikäyntejä tehdään perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti. Painopiste on keskustelussa ja vanhempien ohjaamisessa. Käynneillä käsitellään tulevaa synnytystä ja vauva-aikaa, varhaista vuorovaikutusta, vanhemmuutta ja parisuhdetta sekä muita perheelle ajankohtaisia asioita.

Lisäksi kotikäyntejä voidaan tehdä, jos perheessä on esim. arjen tai pikkulapsi-ajan haasteita tai vaikea elämäntilanne. Yhdessä perheen kanssa kartoitetaan heidän tilanteensa ja pyritään löytämään ratkaisuja sekä mahdolliset tuki- ja palvelumuodot perheelle. Tarkoituksena on, että perhe saa tarvitsemansa avun ja tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lisätietoja voi kysyä terveydenhoitaja Julia Ekolalta, puh. 040 549 9734

Artikkeli Terveydenhoitaja-lehti

Voit varata ajan kätevästi netissä!

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen jokaisessa lastenneuvolassa on otettu käyttöön mahdollisuus sähköiseen ajanvaraukseen. Sähköisen ajanvarauksen kautta voit varata ajan 2–6-vuotiaille lapsille terveydenhoitajan vastaanotolle määräaikaistarkastuksiin.

Sähköiseen ajanvaraukseen pääset kirjautumaan www.hyvis.fi -sivujen kautta. Palvelun kautta voit varata, siirtää, perua tai tarkistaa vastaanottoajan.

Ennen ajan varaamista tutustu:  Ohje lastenneuvolan sähköiseen ajanvaraukseen

Ajanvaraus on mahdollista tehdä myös puhelimitse arkisin klo 8–9 oman neuvolan kautta.

Yhteystiedot

Alahärmä: terveydenhoitaja, puh. 040 742 8244
Evijärvi: terveydenhoitaja, puh. 040 579 1455 ja 044 769 9324
Kauhava: terveydenhoitaja, puh. 050 300 8509 ja 050 330 9149
Kortesjärvi: terveydenhoitaja, puh. 050 370 3673
Lappajärvi: terveydenhoitaja, puh. 040 579 5344
Ylihärmä, lastenneuvola: terveydenhoitaja puh. 040 159 4565, huom. 1.1.2017 alkaen esikouluikäiset, 6-vuotiaiden
terveydenhoitaja puh. 050 561 7735 (tämä puhelinnumero koskee ainoastaan Ylihärmää).

Koko kuntayhtymä; neuvolan perhetyöntekijä/terveydenhoitaja puh. 040 549 9734.

Soittoaika arkisin kello 8 – 9.

Päivitetty 13.11.2018