Neuvolapalvelut

Erilaisilla neuvolapalveluilla on keskeinen merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien ennal-taehkäisyssä. Neuvolatyöllä edistetään yksilön, perheen ja alueen asukkaiden terveyttä neuvomal-la ja tukemalla sekä lisäämällä voimavaroja. Palvelut ovat maksuttomia perus- ja lähipalveluja. Vastaanotot toimivat ajanvarauksella.

Neuvolapalveluihin kuuluu:

Yhteystiedot
Palveluesimies puh. 050 344 7916

 

Päivitetty 4.6.2020