Neuvolapalvelut

Erilaisilla neuvolapalveluilla on keskeinen merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Neuvolatyöllä edistetään yksilön, perheen ja alueen asukkaiden terveyttä neuvomalla ja tukemalla sekä lisäämällä voimavaroja. Palvelut ovat maksuttomia perus- ja lähipalveluja.

Neuvolapalveluihin kuuluu:

Neuvolan kotikäyntityö

 Neuvolan kotikäyntityö on terveydenhoitajan tekemää ennaltaehkäisevää työtä pikkulapsiperheissä. Kotikäyntityön avulla pyritään auttamaan perheitä sekä tukemaan perheen voimavaroja, vanhemmuutta ja varhaista vuorovaikutusta. Kotikäyntityö on osa neuvolapalveluita, kuten neuvolakäynnitkin ja koskee kaikkia neuvolaikäisten lasten perheitä.

Käynnit sovitaan perheen tarpeiden mukaisesti. Pääsääntöisesti kotikäyntityötä tekevä terveydenhoitaja käy ensimmäistä lastaan odottavien perheiden luona loppuraskaudessa sekä vauvan syntymän jälkeen. Perheisiin, joissa on ennestään lapsia, kotikäyntejä tehdään perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti. Painopiste on keskustelussa ja vanhempien ohjaamisessa. Käynneillä käsitellään tulevaa synnytystä ja vauva-aikaa, varhaista vuorovaikutusta, vanhemmuutta ja parisuhdetta sekä muita perheelle ajankohtaisia asioita.

Lisäksi kotikäyntejä voidaan tehdä, jos perheessä on esim. arjen tai pikkulapsi-ajan haasteita tai vaikea elämäntilanne. Yhdessä perheen kanssa kartoitetaan heidän tilanteensa ja pyritään löytämään ratkaisuja sekä mahdolliset tuki- ja palvelumuodot perheelle. Tarkoituksena on, että perhe saa tarvitsemansa avun ja tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lisätietoja voi kysyä terveydenhoitaja Julia Ekolalta, puh. 040 549 9734

Artikkeli Terveydenhoitaja-lehti

Yhteystiedot
Osastonhoitaja, puh. 050 344 7916

 

Päivitetty 13.11.2018