Kriisiryhmä

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kriisivalmiusryhmässä toimii tällä hetkellä terveydenhuoltohenkilökunnan edustajia ja seurakunnan työntekijöitä. Kriisivalmiusryhmä päivystää arkipäivisin klo 8.00 – 18.00.

Kriisivalmiusryhmä antaa henkistä tukea arkielämän äkillisissä, traumaattisissa kriiseissä. Tyypillisiä tilanteita ovat liikenneonnettomuudet, tapaturmat, itsemurhat, tulipalot ja äkilliset kuolemat. Tapahtumassa mukana olleiden uhrien lisäksi perheenjäsenet, ystävät, sukulaiset, lähiyhteisö, työ- tai kouluyhteisö ovat välillisiä uhreja. Myös auttamisammateissa toimivat altistuvat traumaattiselle stressille. Vaikka tapahtuma ei johtaisi kuolonuhreihin, voi ”läheltä piti” -tilanne aiheuttaa voimakkaita reaktioita.

Yleensä kriisivalmiusryhmään ottaa yhteyttä tapahtumapaikalla ollut viranomainen, esimerikiksi poliisi. Tämän jälkeen kriisivalmiusryhmän työntekijä soittaa uhreille/omaisille, usein tapahtumaa seuraavana päivänä. Muutaman vuorokauden sisällä järjestetään tarvittaessa kriisi-istunto, jossa käydään läpi tapahtuman aiheuttamia aistihavaintoja, ajatuksia, tunteita sekä keinoja auttaa itseään jatkossa.

Ryhmäistunnon tarkoituksena on järkyttävän tapahtuman läpikäynti ja psyykkisten reaktioiden työstäminen, jotta normaali surutyö pääsisi käyntiin. Käsittelemättömät kokemukset voivat johtaa psyykkiseen ja psykosomaattiseen oireiluun. Seurauksena voi olla pitkäaikaista poissaoloa työstä tai opiskelusta ja ongelmia perhe-elämässä.

Kriisiryhmä, puh. 050 300 8489

Päivitetty 4.12.2017