Oikomishoito

Oikomishoidon tavoitteena on turvata lapselle hyvä ja toimiva purenta. Lapsen purentaa ja oikomishoidon tarvetta seurataan tarkastuskäynneillä ja tarvittaessa lapsi ohjataan tarkempaan tutkimukseen oikomishoidon erikoishammaslääkärille. Erikoishammaslääkäri arvioi oikomishoidon tarpeen ja tekee hoitosuunnitelman.

Oikomishoito edellyyttää hyvää suun ja hampaiden terveyttä ja se suoritetaan aina oikomishoidon erikoishammaslääkärin toteuttamana tai ohjaamana.

Oikomiskojeita tulee käyttää ohjeiden mukaisesti ja ne tulee ottaa mukaan jokaiselle hoitokäynnille. Kadonneista tai oman huolimattomuuden seurauksena rikkoutuneista oikomiskojeista aihetuneet kustannukset asiakas joutuu korvaamaan itse.

Hoito on maksutonta 18 vuoden ikään asti. Peruuttamattomista ja käyttämättä jätetyistä hoitokäynneistä peritään maksu yli 15-vuotiailta.

Päivitetty 5.9.2017