Oikomishoito

Infoa oikomishoidosta koronaepidemian aikana!

Meneillään oleviin oikomishoitoihin voi tulla normaalia pidempiä taukoja eikä uusia oikomishoidon aloituksia tehdä.

Kiinteäkojehoitojen yhteydessä kehotetaan huolehtimaan hampaiden ja kojeiden puhtaudesta hyvin ja noudattamaan annettuja ohjeistuksia.

Irtokojeita käytetään ohjeiden mukaisesti.
Pese kädet ennen kojeeseen koskemista ja puhdista koje säännöllisesti aamuin, illoin esim. astianpesuaineella. Desinfioi koje useasti, 1 – 2 kertaa/vko siihen tarkoitetulla desinfiointiliuoksella.

Koronaepidemian laannuttua oikomishoidossa oleville tullaan ilmoittamaan uusi aika jatkohoitoa varten.

Akuutteihin ongelmiin voi olla yhteydessä suun terveydenhuollon ajanvaraukseen puh. 06 2412 4763, avoinna arkisin 7.30 – 15.00.

Oikomishoidon tavoitteena on turvata lapselle hyvä ja toimiva purenta. Lapsen purentaa ja oikomishoidon tarvetta seurataan tarkastuskäynneillä ja tarvittaessa lapsi ohjataan tarkempaan tutkimukseen oikomishoidon erikoishammaslääkärille. Erikoishammaslääkäri arvioi oikomishoidon tarpeen ja tekee hoitosuunnitelman.

Oikomishoito edellyyttää hyvää suun ja hampaiden terveyttä ja se suoritetaan aina oikomishoidon erikoishammaslääkärin toteuttamana tai ohjaamana.

Oikomiskojeita tulee käyttää ohjeiden mukaisesti ja ne tulee ottaa mukaan jokaiselle hoitokäynnille. Kadonneista tai oman huolimattomuuden seurauksena rikkoutuneista oikomiskojeista aihetuneet kustannukset asiakas joutuu korvaamaan itse.

Hoito on maksutonta 18 vuoden ikään asti. Peruuttamattomista ja käyttämättä jätetyistä hoitokäynneistä peritään maksu yli 15-vuotiailta.

 

Päivitetty 11.9.2020