Aikuiset

Suun terveyttä edistetään ja ylläpidetään huolellisella kotihoidolla, terveellisillä ravitsemustottumuksilla sekä hammashoitolassa tehtävillä toimenpiteillä.

Ajanvarauksen hoidon arvion perusteella kiireetöntä hoitoa ja tarkastusta tarvitsevat asiakkaat saavat hoitoajan asuinalueensa hammashoitolaan. Asiakkailla on mahdollisuus käyttää myös muiden kuntayhtymän hammashoitoloiden palveluja.

Jatkohoidon tarve arvioidaan vastaanottokäynnillä ja hoidon päätyttyä annetaan suositus seuraavasta hoitoajankohdasta. Mahdollisuuksien mukaan potilaat kutsutaan hoitoon yksilöllisin välein. Ilman perusteltua syytä tarkastusväli on vähintään kaksi vuotta.

 

Päivitetty 25.6.2020