Lapset ja nuoret

Kauhavan perhekeskuksessa työskentelee yksi fysioterapeutti ja yksi toimintaterapeutti, jotka toimivat erityisesti lasten ja perheiden hyväksi. Moniammatillisen tiimin tehtävänä on lapsen toiminnan tukeminen eri ympäristöissä (kotona, koulussa ja päiväkodissa), fyysiseen ympäristöön vaikuttaminen, lapsen lähipiiriin kuuluvien henkilöiden ohjaus sekä moniammatillinen yhteistyö lapsen tavoitteiden saavuttamiseksi ja lapsen mahdollisimman itsenäisen toimimisen edistämiseksi.

Fysioterapia:
Fysioterapiassa arvioidaan alle 18-vuotiaan asiakkaan terveyttä ja liikkumista sekä toimintakykyä hänen omassa toimintaympäristössään. Fysioterapian tarkoituksena on edistää asiakkaiden liikunta- ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäistä mahdollisia tuki- ja liikuntaelinten vaivoja. Fysioterapiaa toteutetaan yksilöllisesti tai ryhmässä.

Toimintaterapia:
Alle 18-vuotiaiden lasten toimintaterapeuttinen arviointi. Toimintaterapeutin arvioinnin avulla saadaan varhaisessa vaiheessa kartoitettua ne lapset, joilla on haasteita taidoissa tai valmiuksissa, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi koulunkäyntiin tai kuormittavat perheen arkea. Mahdollisiin haasteisiin pyritään puuttumaan hyvissä ajoin ja mahdollisesti näin välttämään koulunkäyntiä haittaavat vaikeudet.

 

Päivitetty 5.9.2017