Avoterveydenhuolto

Avoterveydenhuollon toiminnoilla tarkoitetaan neuvolapalveluita. Erilaisilla neuvolapalveluilla on keskeinen merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Neuvolatyöllä edistetään yksilön, perheen ja alueen asukkaiden terveyttä neuvomalla ja tukemalla sekä lisäämällä voimavaroja. Palvelut ovat maksuttomia perus- ja lähipalveluja.

Yhteystiedot
Osastonhoitaja, puh. 050 344 7916

 

Päivitetty 5.9.2017