Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen toimintaa ohjaa terveydenhuoltolaki, jolla varmistetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiivis yhteistyö ja asiakaskeskeisyys. Terveydenhuoltolain tavoitteena on vahvistaa perusterveydenhuoltoa, parantaa terveyspalvelujen saatavuutta ja tehokasta tuottamista sekä edistää terveyttä, hyvinvointia ja asiakkaan osallisuutta. Lain toimeenpanoa valvovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja Aluehallintovirastot.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen järjestää yhteistoiminta-aleuen asukkaille kaikki perusterveydenhuollon palvelut. Terveysasemat palvelevat kaikissa kuntayhtymän jäsenkunnissa.

Päivitetty 5.9.2017