Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston tehtävänä on seurata ja edistää vammaisten henkilöiden kannalta tärkeitä asioita kunnallishallinnossa ja muussa yhteiskuntaelämässä. Se voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja vammaisten suoriutumisen parantamiseksi.

Vammaisneuvoston kokoonpano:

Rintala Timo
puheenjohtaja
timo.rintala(at)sofor.fi
puh. 050 384 3239

Mäki-Fränti Tuula
varapuheenjohtaja
tuula.maki-franti(at)netikka.fi
puh. 040 865 760

Piia Liinamaa
sihteeri
piia.liinamaa(at)kaksineuvoinen.fi
puh. 06 2412 4275, 050 381 1683

Anttila Ossi
Fagerholm Antti
Kalliokoski Anne
Kangas Marketta
Kari Mauno
Karjalainen Harri
Kosola Marja
Luoma Arvo
Pihakari Päivi
Vesterbacka Anne