Vammaisten asumispalvelut

Kuntayhtymä Kaksineuvoisella on kolme vammaisten asumispalveluyksikköä. Kauhavalla sijaitsevat Kaitoranta ja Fransunpuisto, Lappajärvellä Joelinkoti. Kaitoranta on ohjatun asumisen yksikkö. Fransunpuisto ja Joelinkoti ovat tehostetun asumisen yksiköitä.

Vammaisten asumispalvelujen tavoitteena on tukea asukkaita omatoimisuuteen sekä ohjata ja auttaa heitä suoriutumaan mahdollisimmat omatoimisesti päivittäisistä toiminnoista.

Kaitoranta

Kaitoranta on koti aikuisille kehitysvammaisille. Asukaspaikkoja on kahdeksan. Kaitorannassa eletään mahdollisimman normaalia perhe- ja kotielämää iloineen ja suruineen. Jokainen asukas saa osallistua toimintaan omien mahdollisuuksiensa ja voimavarojensa mukaisesti. Kannustamme asukkaita omatoimisuuteen, kunnioitamme heidän itsemääräämisoikeuttaan sekä kohtelemme heitä tasavertaisina aikuisina.

Kaitorannassa on kolme työntekijää. Kaikki työntekijät osallistuvat kaikkiin ohjaus-, kuntoutus-, asiointi- ja hoitotehtäviin.

Pidämme tärkeänä yksilöllisyyttä, ihmisläheisyyttä, kodinomaisuutta ja turvallisuutta.

Yhteystiedot
Kaitoranta
Kauppatie 129
62200 Kauhava
Puh. (06) 434 0237, 050 3674924

 

Fransunpuisto

Kauhavan keskustan läheisyydessä sijaitseva Fransunpuisto on 15-paikkainen asumispalveluyksikkö, joka tarjoaa myös intervallihoitoa.

Asukkaat osallistuvat omien voimavarojensa mukaan päivittäiseen toimintaan. Toiminta sisältää arjen askareita, työ- ja päivätoimintaa, asioiden hoitoa ja yhdessäoloa. Fransunpuistossa tuetaan jokaista asukasta yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.

Fransunpuiston asumispalveluyksikössä työskentelee vastaava ohjaaja, 14 ohjaajaa ja siivooja.

Yhteystiedot
Fransunpuiston asumispalveluyksikkö
Paavonkuja 2
62200 Kauhava
Vastaava ohjaaja, puh. 050 345 9885
Fransunpuiston asumispalveluyksikön ohjaajat, puh. 040 562 2177

 

Joelinkoti, Lappajärvi

Lappajärven keskustan läheisyydessä sijaitseva kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Joelinkotin on valmistunut huhtikuussa 2015. Joelinkoti tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua kehitysvammaisille aikuisille. Ryhmäkodilla on 10 asuntoa ja samassa pihapiirissä on rivitalo, jossa asuu itsenäisesti viisi kehitysvammaista henkilöä.

Osa Joelinkodin asukkaista osallistuu Lappajärven toimintakeskuksessa järjestettävään työtoimintaan. Myös Joelinkodissa järjestetään toimintakykyä tukevaa ja virikkeellisen arjen mahdollistavaa päivätoimintaa jokaisen asukkaan toimintakyvyn ja taitojen mukaan.

Kehitysvammaisten asumispalveluyksikössä työskentelee vastaava ohjaaja, 12 ohjaajaa ja siivooja.

Yhteystiedot:
Asumispalveluyksikkö Joelinkoti
Joelinkuja 2
62600 LAPPAJÄRVI
Vastaava ohjaaja, puh. 040 562 0519
Joelinkodin ohjaajat, puh. 040 186 4996

 

 

 

Päivitetty 23.10.2017