Yleinen edunvalvonta

Maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä edunvalvojan henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan etuaan tai hoitamaan oikeuksiaan sairauden, vanhuuden tai muun seikan vuoksi. Edunvalvoja on päämiehensä luottohenkilö. Hän puolustaa päämiehensä etua ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavakseen.

Edunvalvojan tehtävän sisällöstä päättää maistraatti tai käräjäoikeus. Useimmiten edunvalvoja määrätään huolehtimaan päämiehensä omaisuudesta ja taloudellisista asioista.

Holhousviranomaisena toimii maistraatti ja yleinen edunvalvoja toimii sen valvonnassa. Maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa muun muassa tarkastamalla tilit ja myöntämällä luvat päämiehen puolesta tehtäviin tärkeimpiin oikeustoimiin.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen yleisenä edunvalvojana toimii Lappajärven kunnan edunvalvoja Piia Mäkitarkka. Puhelinaika: tavoitettavissa parhaiten aamupäivisin klo 9.00–11.00.

 

Yhteystiedot:

Edunvalvoja

Piia Mäkitarkka
Puh. (06) 2412 5660
Lappajärven kunta
Maneesintie 5 A, 62600 Lappajärvi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi

Toimistosihteeri

Kirsti Malinen
Puh. (06) 2412 5661
Lappajärven kunta
Maneesintie 5 A, 62600 Lappajärvi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi

Maistraattien kotisivuille tästä. Ks. siellä Holhous

Päivitetty 3.1.2019