Päihdehuollon palvelut

Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan tarjoamat päihdehuollon palvelut ovat osa aikuissosiaalityön palveluja ja ne on tarkoitettu alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvaisille.
Päihdehuollon tarkoitus on auttaa lievittämään päihteiden käytön synnyttämää hätää ja antaa tukea pyrittäessä eroon päihdekierteestä. Päihdetyöntekijät tarjoavat keskustelu- ja terapia-apua sekä neuvontaa ja ohjausta.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen päihdehuollon periaatteita ovat luottamuksellisuus, maksuttomuus ja vapaaehtoisuus.

Päihdehuollon asiakkaana voi olla päihdeongelmainen, hänen läheisensä tai koko perhe. Asiakkaaksi voi hakeutua ilman lähetettä. Tapaamisia pyritään järjestämään lähimmässä toimipisteessä ja tarvittaessa myös kotikäynteinä.

Ota yhteyttä kun:

  • Päihteidenkäyttösi huolestuttaa sinua ja/tai läheisiäsi.
  • Haet tukea päihteidenkäytön vähentämiseen tai lopettamiseen.
  • Läheisesi päihteidenkäyttö huolestuttaa – tarvitset tukea itsellesi päihteidenkäyttäjän läheisenä.
  • Haluat tietoa paikallisista päihdepalveluista ja/tai laitoskuntoutuksesta.
  • Olet nuori ja haluat keskustella elämäntilanteestasi ja/tai päihteidenkäytöstäsi ulkopuolisen kanssa.
  • Työntekijänä tarvitset konsultaatiota tai työparia päihdeasioissa.

Kun otat yhteyttä:

  • Teemme yhdessä palvelutarpeen arvioinnin ja kuntoutussuunnitelman
  • Voimme sopia säännöllisistä tuki-, keskustelu- ja terapiakäynneistä.
  • Ohjaamme tarpeen mukaan muihin palveluihin.
  • Otamme mukaan läheisverkostosi.

Mihin otat yhteyttä?

Sosiaali- ja perusterveydenhuollon henkilöstön kanssa voit tapaamisilla ja vastaanottotilanteissa keskustella luottamuksellisesti myös päihdeasioista ja saada tietoa sosiaalisista- ja terveysriskeistä, sekä tukea ja ohjausta päihdeasioissa.

Akuutissa tilanteessa:

Katkaisuhoito toteutetaan Kauhavan sairaalaosastolla ja avokatkaisu sote-keskuksessa tai hyvinvointiasemilla lääkärin arvion mukaisesti.

Päihdehoitaja vastaa päihderiippuvaisten hoidosta Kauhavan sote-keskuksessa. Ajanvauraus vastaanotolle numerosta 040 540 2974.

Sosiaalityöhön liittyvään päihdehuollon palveluun voit varata ajan suoraan työntekijöiltä tai jättää soittopyynnön aikuissosiaalityön ajanvaraukseen 06 2412 4282.

Sosiaalityöntekijä Elina Etelä-aho
puh. 040 550 5289

Sosiaaliohjaaja Hanna Takamaa

Pukkilanraitti 4, 62200 Kauhava

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)kaksineuvoinen.fi

Päihdehuollon laitoskuntoutus

Avohuollon palvelut ja tukitoimet ovat ensisijaisia. Päihdekuntoutuslaitokset kuuluvat erityispalveluihin ja niihin hakeutuminen edellyttää riittävän laajaa palvelu- / kuntoutustarpeen arviointia sekä maksusitoumusta päihdekuntoutuksen kuntaosuuteen (ellei asiakas maksa sitä itse). Maksusitoumus on oltava asiakkaalla ennen laitoskuntoutukseen hakeutumista. Laitoskuntoutuksen asiakasmaksuosuus peritään asiakkaalta.

Laitoskuntoutuksen myöntämisestä ja maksusitoumuksesta vastaa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen aikuissosiaalityössä päihdehuollon sosiaalityöntekijä.

Palvelu-/kuntoutustarpeen arviointia varten on sosiaalityöntekijälle varattava aika.

Omien palveluiden lisäksi tarjolla on muun muassa päivätoimintaa Kauhavan Sininauha ry:n Roihan Majakalla. Lisätietoja Roihan Majakan toiminnasta.

Vertaistuki:

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa toimii tarpeen mukaan päihdekuntoutujille suunnattuja vertaisryhmiä. Lisäksi alueella on useita AA-ryhmiä, joiden kokoontumisista löydät tietoa täältä.

Päivitetty 14.8.2020