Päihdepalvelut

Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan tarjoamat päihdepalvelut ovat osa aikuissosiaalityön palveluja ja ne on tarkoitettu alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvaisille. Päihdetyön tarkoitus on auttaa lievittämään päihteiden käytön synnyttämää hätää ja antaa tukea pyrittäessä eroon päihdekierteestä. Päihdetyöntekijät tarjoavat keskusteluapua ja neuvontaa sekä tarvittaessa ohjaavat muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja avohuollon tukitoimiin. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen päihdetyön periaatteita ovat luottamuksellisuus, maksuttomuus ja vapaaehtoisuus.

Päihdepalvelujen asiakkaana voi olla päihdeongelmainen, hänen läheisensä tai esimerkiksi koko perhe. Asiakkaaksi voi hakeutua ilman lähetettä. Tapaamisia pyritään järjestämään lähimmällä toimipisteellä ja tarvittaessa myös kotikäynteinä.

Päihdepalvelut ovat tarkoitettu Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen asukkaille. Omien palveluiden lisäksi tarjolla on muun muassa päivätoimintaa Kauhavan Sininauha ry:n Roihan Majakalla. Lisätietoja Roihan Majakan toiminnasta.

Päihdehuollon laitoskuntoutus voi kuulua osana asiakkaan kuntoutussuunnitelmaan ja se toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa suunnitellusti. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen selviämis- ja katkaisuhoito tapahtuu perusterveydenhuollossa joko avokatkaisuhoitona asiakkaan kotona tai osastokatkaisuhoitona terveyskeskuksen vuodeosastolla lääkärin ja päihdesairaanhoitajan arvion perusteella.

EU-direktiivin mukaisen päihderiippuvuuden arvioinnin alkutapaamiset (3kk ajan) suorittaa päihdehuollon sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä kuntayhtymään laaditun ohjeistuksen mukaisesti. Näiden tapaamisten jälkeen työntekijä laatii yhteenvedon käynneistä lääkärinlausunnon pohjaksi.

Vertaistuki:

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa toimii tarpeen mukaan päihdekuntoutujille suunnattuja vertaisryhmiä. Lisäksi alueella on useita AA-ryhmiä, joiden kokoontumisista löydät tietoa täältä.

Päihdepalveluihin voit varata ajan suoraan työntekijöiltä:

Aikuissosiaalityön johtaja sosiaalityöntekijä
Raili-Helena Kangasluoma
puh. (06) 2412 4286 ja 040 832 9130
Pukkilanraitti 4, 62200 Kauhava

Sosiaalaiohjaaja
Kirsti Hirvelä
puh. (06) 2412 4279 ja 050 505 5279
Pukkilanraitti 4, 62200 Kauhava

 

Päivitetty 8.9.2017