Mielenterveyskuntoutujien palvelut

Päivätoiminta MieliPaikka, Kauhava ja Evijärvi

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella mielenterveyskuntoutujille järjestetään päivätoimintaa Kauhavalla ja Evijärvellä.

Toimintamme koostuu erilaisista ryhmistä, joista asiakas saa valita itselleen yhden tai useamman oman mielenkiinnon mukaan. ​Asiakkailla on MieliPaikassa mahdollisuus myös yksilöohjaukseen.

Päivätoiminnan tavoitteena on tukea arjessa selviytymistä ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta turvallisessa yhteisössä. Toisten seuraan tuleminen ja yhdessä oleminen voivat muuttaa huononkin päivän paremmaksi. Virikkeellisen toiminnan avulla tarjoamme asiakkaille positiivisia elämyksiä sekä uusia kokemuksia. Aktiiviseen arkeemme kuuluu mielekästä tekemistä, kuten liikuntaa, luovuutta, erilaisia retkiä sekä muuta toimintaa vuoden kierron mukaan. Toiminnan suunnittelussa otamme huomioon asiakkaiden toiveet ja tarpeet. Toiminta on päihteetöntä.

 

Päivätoimintaan ohjaudutaan ottamalla yhteyttä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sosiaalityöntekijään puh. 040 550 5289.

Päivätoiminta MieliPaikka

 

Tukiasunnot

Tukiasuminen lähellä ryhmäkotia antaa mahdollisuuden harjoitella asumista yksin kuntoutussuunnitelman mukaan.

Lisätietoja
Vastaava sairaanhoitaja
Kankurinkuja 4 B 1
62200 Kauhava
puh. 040 508 4061

 

Ryhmäkoti Kangastus

Ryhmäkoti Kangastus tarjoaa hoito- ja kuntoutussuunnitelmiin perustuvaa asumispalvelua pitkään sairastaneille henkilöille tai lyhyttä kuntoutusjaksoa tarvitsevalle. Asukaspaikkoja on viisi. Lisäksi käytössä on myös intervallipaikka lyhytaikaista kuntoutusta varten. Ryhmäkodissa eletään mahdollisimman normaalia kotielämää yksilöllisyys huomioiden. Asukkaat osallistuvat arjen toimintoihin voimavarojensa mukaisesti ja heitä kannustetaan omatoimisuuteen ja terveelliseen elämänhallintaan.

Ryhmäkoti Kangastuksessa on neljä työntekijää. Kaikki työntekijät osallistuvat ohjaus-, kuntoutus-, asiointi- ja hoitotehtäviin.
Pidämme tärkeänä yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä, kodinomaisuutta ja turvallisuutta.

Yhteystiedot
Kankurinkuja 4 B 1
62200 Kauhava
Puh. 040 508 4061 tai 050 361 6241

Omavalvontasuunnitelma

 

Päivitetty 13.8.2020