Lastensuojelu

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia kasvatuksessa sekä toteuttamalla perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelua. Perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu on yhteistyötä perheen, varhaiskasvatuksen, terveydenhuollon työntekijöiden, perheneuvolan, sosiaalityöntekijöiden, koulun sekä muiden lapselle ja perheelle läheisten tahojen kesken.
Ilmoitusvelvollisuus (Lastensuojelulaki 25 §, 417/2007)
Sosiaali- ja terveydenhuollon, lasten päivähoidon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen, palo- ja pelastustoimen, ulosottoviranomaisen, Rikosseuraamuslaitoksen, Tullin, Rajavartiolaitoksen, seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.
Myös muu kuin yllämainittu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä. Yksityishenkilöllä on lisäksi mahdollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus myös suullisesti soittamalla kenelle tahansa lasten ja perheiden palvelujen sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle.

Lastensuojeluilmoituslomakeen löydät täältä.

THL:n lomakkeita

 

Kirjalliset lastensuojeluilmoitukset voi lähettää seuraavaan osoitteeseen:
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Kauhavan perusturvatoimisto/Lastensuojelu
PL 3
62201 Kauhava

Lastensuojeluilmoitus käynnistää sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin (SHL 36 §), jonka yhteydessä lapsen ja perheen tilanne selvitetään ja mietitään yhdessä mahdollisuuksia tukea perhettä. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä voidaan päätyä siihen, että perhe saa halutessaan sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, joita ovat esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, vertaisryhmätoiminta, tukihenkilö ja tukiperhe.

Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä voidaan myös päätyä siihen, että lapsi siirtyy lastensuojelun asiakkaaksi.

Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun muotoja ovat

  • Avohuollon tukitoimet
  • Lapsen kiireellinen sijoitus
  • Huostaanotto ja sijaishuolto
  • Jälkihuolto

Tyypillisiä lastensuojelun avohuollon tukitoimia ovat päivähoito, tehostettu perhetyö, tukiperhe, tukiviikonloput, tukihenkilö, taloudellinen tuki, harrastus- ja virkistystoiminta, vertaisryhmätoiminta, perhekuntoutus ja sijoitus avohuollon tukitoimena.

Lasten ja perheiden sosiaalityön ja lastensuojelun tehtäviä hoitavat Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella siihen erikoistuneet lasten ja perheiden palvelujen johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat.

 

Yhteystiedot

Johtava sosiaalityöntekijä, lasten ja perheiden palvelut
Terhi Järvi
Puh. 050 381 1684

 

Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja
puh. 050 330 5384

Sosiaalityöntekijä, lasten ja perheiden palvelut
Viktorija Martjusova
Puh. 040 827 4898

Sosiaalityöntekijä, lasten ja perheiden palvelut
Jaana Koivisto
Puh. 040 184 0455

Sosiaalityöntekijä, lasten ja perheiden palvelut
Satu Mäki-Fossi (virkavapaalla)

Sosiaalityöntekijä, lasten ja perheiden palvelut
Anne Viita
Puh. 044 769 9252

Sosiaalityöntekijä, lasten ja perheiden palvelut
Niina Kaappola
Puh. 050 381 1689

Perhetyön tiimivastaava/
sosiaaliohjaaja, lasten ja perheiden palvelut
Merja Kattelus
Puh. 050 364 5731

Sosiaaliohjaaja, lasten ja perheiden palvelut
Emmi Tietäväinen (virkavapaalla)
Hanna Vinkanharju
Puh. 044 483 4232

Sosiaaliohjaaja, lasten ja perheiden palvelut
Marjo-Riikka Rimpisuo-Hakala
Puh. 040 350 9979

Sosiaaliohjaaja, lasten ja perheiden palvelut
Sanna Pohto
Puh. 040 536 8925

Sosiaaliohjaaja, lasten ja perheiden palvelut
Henna Gustafsson
Puh. 044 769 9264

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi

 

Päivitetty 12.7.2019