Ikäneuvola

Ikäneuvolan palvelut on osa toimintakykyä ja elämänhallintaa tukevia palveluja. Ikäneuvolan toiminta tähtää ikääntyvän hyvinvoinnin edistämiseen, itsehoidon tiedon välittämiseen ja sairauksien varhaiseen toteamiseen liittyvissä tehtävissä.

Ikäneuvolan kohderyhmä on yli 63-vuotiaat ikäihmiset, jotka eivät ole säännöllisten vanhuspalveluiden piirissä. Ikäneuvolaan voi ottaa yhteyttä asiakas itse tai hänen omaisensa. Ikäneuvolan asiakkaaksi voidaan ohjata myös muista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Toimintamuotoja:

  • Ohjaus- ja neuvontapalvelut
  • Hyvinvointia tukeva ryhmätoiminta
  • 70-vuotiaiden terveyskyselyt, mahdollisuus terveystapaamiseen
  • Hyvinvointa edistävät kotikäynnnit
  • Palvelutarpeen arviointi
  • Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystapaamiset
  • Omaishoidon tuen kartoituskäynnit
  • Avustaminen erilaisten tukihakemusten täytössä
  • Muistihoitajan tehtävät

 

Ikäneuvolan tekemillä kotikäynneillä asiakkaat ovat täyttäneet hyvinvointia kartoittavan EWA-lomakkeen. Näiden lomakkeiden tietojen pohjalta on koostettu kunnittain 75-vuotiaiden hyvinvointiprofiili. Profiili kuvaa sitä, miten keskiverto alueemme 75-vuotias kokee mm. oman terveytensä, toimintakykynsä ja elämäntapansa.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että kuntayhtymän alueen 75-vuotiaat eivät pode yksinäisyyttä ja heillä on hyvät sosiaaliset verkostot. He myös tuntevat olonsa turvalliseksi.
Myös kyselyn muut osa-alueet ovat yleisesti ottaen melko hyvällä tasolla.

Tulosten yhteenveto

 

 

Yhteystiedot

Evijärvi ja Lappajärvi: puh. 040 160 4515

Alahärmä ja Ylihärmä: puh. 044 483 4530

Kauhava ja Kortesjärvi: puh. 040 670 2252

Muistihoitaja: koko alueella puh. 040 562 9108

 

 

Päivitetty 24.10.2017