Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö

Ikäihmisten asiakasohjausyksikön palvelut pitävät sisällään pääsääntöisesti entisen ikäneuvolan tarjoamat palvelut. Toiminta tähtää ikääntyvän hyvinvoinnin edistämiseen, itsehoidon tiedon välittämiseen ja sairauksien varhaiseen toteamiseen liittyvissä tehtävissä.

Asiakkaaksi voivat hakeutua yli 63-vuotiaat, jotka kokevat hyötyvänsä neuvonnasta, ohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista tai palvelukokonaisuuksien suunnittelusta.

Yhteyttä voi ottaa asiakas itse tai hänen omaisensa. Asiakkaaksi voidaan ohjata myös muista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Toimintamuotoja:

  • Ohjaus ja neuvonta omaisille, asiakkaille sekä yhteistyötahoille
  • Palvelutarpeen arviointi varhaisen vaiheen palveluista lähtien
  • Palvelujen koordinointi ja asiakastilanteiden yksilöllinen huomioiminen
  • Sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain mukaisten ilmoitusten selvittely
  • Hyvinvointipäivät kuluvana vuonna 75-vuotta täyttäville tai tapauskohtaisesti yksilöllinen kotikäynti
  • Omaishoidontuen arviointi- ja seurantakäynnit asiakkaan kotona
  • Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset sekä omaishoitajien valmennus
  • Omaishoitontuen tiimi omaishoitajien tukena
  • Ikäihmisten päivätoiminta ja tapauskohtaisesti virikeohjaajan kotikäynnit
  • Muistihoitajan ja fysioterapeutin palvelut

 

Yhteystiedot:

Evijärvi, Kortesjärvi ja Lappajärvi: puh. 040 160 4515 (ma-to)

Alahärmä ja Ylihärmä: puh. 044 483 4530

Kanta-Kauhava: puh. 040 670 2252

Muistihoitaja koko alueella: puh. 040 562 9108

Fysioterapeutti koko alueella: puh. 040 039 2214

Virikeohjaaja koko alueella: puh. 040 159 4556

Omaishoitajien sijaisjärjestelyt koko alueella: puh. 040 723 2275

 

Asiakasohjausyksikön henkilökunta tekee kotikäyntejä, jolloin puhelin on äänettömällä. Työntekijät pyrkivät soittamaan takaisin mahdollisimman pian.

 

Päivitetty 8.2.2018