Myöntämisperusteet

Tehostettuun palveluasumiseen hakeudutaan silloin, kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista kotihoidon runsaidenkaan palvelujen turvin.

Jokaisen asiakkaan palvelutarve kartoitetaan yksilöllisesti. Asiakaalle voidaan tehdä hakemus tehostettuun palveluasumiseen, mikäli myöntämisperusteet täyttyvät. Tehostettua palveluasumista myönnetään kokonaisarvioinnin ja asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Palvelutarpeen arviointia voi tiedustella kotihoidon palveluesimiehiltä, jotka tekevät palvelutarpeen arvioimiseksi kotikäynnin. Kotikäynnillä arvioidaan asiakkaan toimintakyky laaja-alaisesti. Mikäli tehostetun palveluasumisen kriteerit täyttyvät, palveluesimies täyttää hakemuksen yhdessä asiakkaan ja tämän omaisten kanssa.

Hakemusta ei voi tulostaa itse verkkosivuiltamme, vaan hakuprosessi käynnistyy aina kotihoidon suorittamalla arviointikäynnillä.

 

Kotihoidon palveluesimiesten yhteystiedot

 

 

Päivitetty 9.2.2018