Maksut

Tehostetun palveluasumisen maksu koostuu vuokrasta, ateriapalvelun maksusta, tukipalvelumaksusta sekä hoitomaksusta.

Vuokra määräytyy kiinteistökohtaisesti. Vuokraan vaikuttaa huoneiston ikä, neliömäärä ja varustetaso sekä yhteistentilojen osuus. Sähkö ja vesi laskutetaan erikseen. Vuokran perii kuntayhtymä, kunta tai muu vuokranantaja. Ateriamaksu määritellään erikseen yksikkökohtaisesti palveluntuottajan mukaan.

Tukipalvelumaksu on kiinteä kuukausittain perittävä maksu 50 €/kk tai 25 €/kk palvelujen sisällöstä riippuen.

Palvelumaksuun sisältyy kuntayhtymän omissa yksiköissä henkilökohtainen hoiva- ja huolenpito. Maksua määriteltäessä huomioidaan nettotuloina: eläkkeet ja korvaukset, ylimääräinen rintamalisä, asumis- ja hoitotuki, korkotulot, maa- ja metsätalouden puhdastuotto sekä osinko- ja vuokratulot. Nettotuloista vähennetään vuokra-, ateria- ja tukipalvelumaksu, turvapuhelinmaksu ja edunvalvonnan palkkio. Jäljelle jäävästä summasta muodostuu asiakkaalta perittävä palvelumaksu. Asiakkaan omaan käyttöön jäävä käyttöraha on tehostetussa palveluasumisessa 180 €/kk. Hoitomaksun suuruus on vähintään 100 €/kk ja korkeintaan 2 500 €/kk. Hoitomaksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia todellisia kustannuksia.

Asukas huolehtii itse henkilökohtaisista menoista, esimerkiksi lääkkeistä, vaatekuluista, sairaala- ja terveydenhuoltokuluista, lehti-, turvapuhelin- ja puhelinmaksuista sekä mahdollisista entisestä asunnosta aiheutuvista kuluista.

Yksityisten ja yhdistyksien tarjoama tehostettu palveluasuminen toteutetaan palvelusetelillä. Palvelusetelillä kokonaismaksuun on oma laskentamalli.

 

Päivitetty 7.1.2019