Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautista, laadukasta, turvallista ja lämminhenkistä hoivakotiasumista ikääntyville. Tehostetussa palveluasumisessa turvataan iäkkäille henkilöille hyvä elämä vastaamalla heidän ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarpeisiin sen jälkeen, kun he eivät enää pysty asumaan omassa kodissaan runsaidenkaan palvelujen turvin.

Tehostetun palveluasumisen tehtävänä on ylläpitää ja tukea asukkaiden elämänlaatua, terveyttä ja toimintakykyä sekä toimia osana toimivaa palveluketjua. Asiakkaan elämän loppuaika turvataan huolenpidolla ja kivuttomuuteen perustuvan asianmukaisen saattohoidon avulla.

Tehostettua palveluasumista järjestetään Kuntayhtymä Kaksineuvoisen omissa tehostetun asumispalvelun yksiköissä sekä palvelusetelillä yksityisissä asumispalveluyksiköissä. Tehostettua palveluasumista myönnetään ensisijaisesti Kuntayhtymä Kaksineuvoisen omiin yksiköihin. Tietyin kriteerein asiakkaalle voidaan myöntää palveluseteli tehostetun palveluasumisen hankkimiseksi yksityiseltä palveluntuottajalta. Tämä on kuitenkin aina toissijainen vaihtoehto.

 

Läheisten vierailut tehostetun palveluasumisen yksiköissä ovat mahdollisia myös koronapandemian aikana. Lue lisää vierailuohjeista täältä.

 

Tehostetusta palveluasumisesta vastaa ikäihmisten palvelujohtaja puh. 050 371 7368

Päivitetty 23.3.2021