Tehostetun palveluasumisen ja vuorohoidon palveluseteli

Palveluseteli tehostettuun palveluasumiseen ja omaishoidon lakisäästeisten vapaapäivien järjestämiseen, palvelusetelitaso ja hinta

Sääntökirja on laadittu menettelytapaohjeeksi tilapäisen kotihoidon palveluseteliin. Siinä kerrotaan kuntayhtymän asettamat palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelujen tuottajille sekä palvelutuottajan velvoitteet. Sääntökirjassa on avattu asiakkaan asema ja kuntayhtymän velvoitteet. Sääntökirjasta löytyy myös palvelusetelin tuottamiseen ja käytännön toteuttamiseen liittyvää tietoa.

Asumispalveluiden sisältö, kriteerit ja prosessi

Lyhyt kuvas palvelusetelin kriteereistä, hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta sekä prosessista.

Hakemus palveluntuottajaksi palvelusetelillä tuotettavaan tehostettuun palveluasumiseen ja OMH lakisäästeisten vapaapäivien järjestämiseen

Palvelusetelituottajan tulee täyttää alla olevasta linkistä aukeava lomake hakeutuakseen palvelusetelituottajaksi. Hakemuksen mukaan tarvittavat liitteet on lueteltu hakemuksessa. Hakemus liitteineen lähetetään ikäihmisten palvelujohtajalle osoitteeseen Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava.

Palveluseteliyrittäjät

 

Päivitetty 12.1.2018