Tehostetun palveluasumisen ja vuorohoidon palveluseteli

Asukaspaikan myöntäminen kuntayhtymän omaan tehostetun palveluasumisen yksikköön on aina ensisijainen vaihtoehto.  Määrärahan puitteissa kuntayhtymä voi myöntää asiakkaalle palvelusetelin tehostettuun palveluasumiseen. Palvelusetelillä tuotettu palvelu vastaa sisällöltään kuntayhtymän tuottamaa palvelua. Palveluseteliä voi käyttää erityisistä syistä omaishoitajan vapaiden aikaiseen omaishoidettavan vuorohoitoon.

Palvelusetelin myöntämisen jälkeen asiakas voi valita tehostetun palveluasumisen yksikön, joka voi olla yksityisen yrityksen tai yhdistyksen ylläpitämä. Yksikkö valitaan kuntayhtymän hyväksymien palvelusetelituottajien luettelosta.

Mikäli asiakas löytää itselleen sopivan palveluseteliyrittäjän hyväksyttyjen listan ulkopuolelta, kyseinen yrittäjä voi hakeutua palveluseteliyrittäjäksi. Vasta hyväksymisprosessin jälkeen palveluseteliä voi käyttää kyseisen palveluntuottajan valintaan.

Palveluseteli antaa asiakkaalle vaihtoehdon, josta voi myös kieltäytyä. Tällöin asiakas voi jäädä odottamaan asukaspaikkaa kuntayhtymän omasta tehostetun palveluasumisen yksiköstä.

Kun asiakkaalle on myönnetty palveluseteli, hänelle määritellään kustannusten omavastuuosuus.

Omavastuuosuus määritetään asiakkaalle samoin perustein kuin kuntayhtymän omassa tehostetussa palveluasumisessa, mutta yksityispuolella tulee aina maksettavaksi hoitopäivähinnan ja palvelusetelin välinen erotus.

Omavastuuosuus lasketaan seuraavasti:

Asiakkaan nettotuloista vähennetään valitun palveluseteliyrittäjän perimä vuokra sekä ateriamaksu. Jäljelle jäävästä tulosta 70% muodostaa asiakkaan hoitomaksun, tässä vaiheessa asiakkaalle jää vähintään 180 € käyttövaraksi. Mikäli palveluntuottajan hinta on suurempi kuin kuntayhtymän määrittelemä palvelusetelin arvo (116 €/vrk), asiakas maksaa tämän erotuksen omista käyttövaroistaan tai säästöistään. Tällöin 180 €:n käyttövara ei välttämättä toteudu.

 

Lue lisää:

Palveluseteli tehostettuun palveluasumiseen ja omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen, palvelustelitaso ja hinta

Lisätietoja:

– Vuorohoidon palvelusetelin ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelin osalta lisätietoja palvelukoordinaattori puh. 040 183 4974.

 

Asumispalveluiden sisältö, kriteerit ja prosessi

 

Palvelusetelituottajaksi hakeutuville:

 

Palvelusetelituottajan tulee täyttää alla olevasta linkistä aukeava lomake hakeutuakseen palvelusetelituottajaksi. Hakemuksen mukaan tarvittavat liitteet on lueteltu hakemuksessa. Hakemus liitteineen lähetetään hoidon ja hoivan palvelujohtajalle osoitteeseen Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava.

Hakemus palveluntuottajaksi palvelusetelillä tuotettavaan tehostettuun palveluasumiseen ja omaishoitajan lakisäästeisten vapaapäivien järjestämiseen

 

 

Muokattu 3.2.2021/ Päivitetty 29.5.2020