Kotihoidon tilapäinen palveluseteli

Palveluseteliesite tilapäisestä kotihoidosta
Palveluseteliesite kertoo lyhyesti tilapäisen kotihoidon palvelusetelistä sekä milloin ja miten sitä myönnetään. Esitteessä on lyhyt kuvaus kuinka hakeminen kotihoidon palvelutuottajaksi tapahtuu. Yksityiskohtaisemmat tiedot tilapäisen kotihoidon palvelusetelistä löytyvät sääntökirjasta.

Hakemus palveluntuottajaksi
Palvelusetelituottajan tulee täyttää yllä olevasta linkistä aukeava lomake hakeutuakseen palvelusetelituottajaksi. Hakemuksen mukaan tarvittavat liitteet on lueteltu hakemuksen toisella sivulla. Lisätietoa antaa kotihoidon palvelupäällikkö puh. 044 483 4801

Kotihoidon sääntökirja
Sääntökirja on laadittu menettelytapaohjeeksi tilapäisen kotihoidon palveluseteliin. Siinä kerrotaan kuntayhtymän asettamat palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelujen tuottajille sekä palvelutuottajan velvoitteet. Sääntökirjassa on avattu asiakkaan asema ja kuntayhtymän velvoitteet. Sääntökirjasta löytyy myös palvelusetelin tuottamiseen ja käytännön toteuttamiseen liittyvää tietoa.

Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palveluntuottajat

 

Päivitetty 20.10.2020