Kotihoidon säännöllinen palveluseteli

Asiakkaan palveluseteliopas säännöllisen kotihoidon palveluista

Opas kertoo asiakkaalle kenelle kotihoidon palveluseteli on tarkoitettu, palvelusetelin arvon sekä asiakkaan omavastuuosuuden. Opas neuvoo asiakkaita kuinka palveluseteliä haetaan.

Opas palvelusetelituottajalle

Opas palvelusetelituottajalle avaa konkreettisesti palveluseteliprosessin palveluntuottajan näkökulmasta. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät säännöllisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirjasta.

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Palvelusetelituottajan tulee täyttää yllä olevasta linkistä aukeava lomake hakeutuakseen palvelusetelituottajaksi. Hakemuksen mukaan tarvittavat liitteet on lueteltu hakemuksessa. Hakemus liitteineen lähetetään ikäihmisten palvelujohtajalle osoitteeseen Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja

Sääntökirja on laadittu menettelytapaohjeeksi säännöllisen kotihoidon palveluseteliin. Siinä kerrotaan kuntayhtymän asettamat palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelujen tuottajille sekä palvelutuottajan velvoitteet. Sääntökirjassa on avattu asiakkaan asema ja kuntayhtymän velvoitteet. Sääntökirjasta löytyy myös palvelusetelin tuottamiseen ja käytännön toteuttamiseen liittyvää tietoa.

Laskun liite, Palveluraportti säännöllisen kotihoidon palveluseteli

Palveluntuottajan on liitettävä tämä palveluraportti laskutuksen mukaan. Palveluraportissa tulee olla asiakkaan allekirjoitus, muuten kuntayhtymä ei voi laskua hyväksyä.

Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palveluntuottajat

Päivitetty 23.12.2020