Palveluseteli

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Palvelusetelin tavoitteena on vahvistaa asiakkaan valinnan mahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua. Kuntayhtymän viranhaltija arvioi asiakkaan palveluntarpeen ja myöntää asiakkaalle palvelusetelin. Palvelusetelissä Kuntayhtymä Kaksineuvoinen sitoutuu maksamaan tietyn osuuden yksityisen palvelutuottajan antamasta palvelusta. Palvelunseteliyrittäjinä voivat toimia ne yritykset, jotka Kuntayhtymä on hyväksynyt tuottajiksi. Kuntayhtymä pitää hyväksytyistä tuottajista rekisteriä.

Kuntayhtymän ikäihmisten palveluissa on palveluseteli otettu käyttöön seuraavissa toiminnoissa:

  • Tilapäisen kotihoidon palveluseteli 1.1.2014 alkaen
  • Säännöllisen kotihoidon palveluseteli 1.1.2016 alkaen
  • Tehostetun palveluasumisen ja vuorohoidon palveluseteli 1.10.2015 alkaen

 

Päivitetty 7.1.2019