Perittävät maksut ja palvelupäätösprosessi

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen säännöllisen kotihoidon piirissä olevalle asiakkaalle tehdään palvelu- ja maksupäätös, josta selviää asiakkaalle myönnetty palvelu, sen määrä/kuukausi sekä asiakkaalta perittävä maksu. Päätös pohjautuu asiakkaan kanssa yhdessä tehtyyn hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Päätöksen tekee ko. alueen palvelupäällikkö ja asiakkaalla on mahdollisuus tehdä päätöksestä oikaisuvaatimus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yksilöjaostolle ollessaan siihen tyytymätön. Maksun määräytyessä kohtuuttomaksi viranhaltijat voivat käyttää harkintaa. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen (Asiakasmaksulaki 2 § ).

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään asiakasmaksuasetuksen mukainen kiin­teä käyntimaksu. Tilapäisestä kotipalvelusta peritään palvelun käyttäjältä kuntayhtymän yhtymähallituksen määräämä maksu.

 

Kotihoidon maksut:

Kuukausimaksut määritellään alla olevan maksutaulukon mukaan. Tulorajat on päivitetty viimeksi vuonna 2020. Tukipalvelut laskutetaan erikseen. Maksun suuruus määräytyy hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti jatkuvien, vähintään kerran viikossa tehtyjen käyntien, perheen henkilömäärän ja bruttotulojen perusteella. Hoitotuki ja ylimääräinen rintamalisä lasketaan tuloiksi, rintamalisää ja asumistukea ei lasketa tuloiksi kotihoidon maksua määriteltäessä.

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksupäätökset tehdään alla olevan taulukon mukaan.

HlöTulorajaTuettu 1Tuettu 2Tuettu 3ValvottuTehostettuEnimmäismäärä asetuksen mukaan
€/kk1 - 5 (4,99) h/kk5 - 10 (9,99) h/kk10 - 15 (14,99) h/kk15 - 30 (29,99) h/kk30 h/kk
%%%%%%
1588172328313535
21 084131618202222
31 701101214161818
42 10391113141515
52 5468911121313
62 924789101111

Säännöllinen kotihoito myönnetään henkilöille, jonka hoivan-, huolenpidon- tai sairaanhoidon tarve on jatkuvaa ja vähintään kerran viikossa tapahtuvaa. Palveluntarpeita tulee olla useita.

Prosenttiosuus lasketaan tulorajojen ylittävistä kuukauden bruttotuloista.

Esim. kotitaloudessa on kaksi henkilöä ja hoitoa tarvitaan 15 h/kk, kotitalouden bruttotulot ovat yhteensä 2 600,00 €/kk. Maksu muodostuu näin: Katsotaan taulukosta henkilömäärä 2 ja tuloraja, joka on 1 084,00 €/kk. Kotitalouden tuloista 2 600,00 eurosta vähennetään 1 084,00 euroa, jolloin huomioon otettavaksi tuloksi jää 1 516,00 €, sen jälkeen katsotaan hoitotaso, joka on 15 h/kk (15 – 30 h/kk) ja siitä prosenttiosuus on 20 %. Huomioon otettavasta tulosta 1 516,00 eurosta otetaan 20 %, josta muodostuu hoitomaksu 303,20 €/kk.

Molemmille puolisoille tehdään oma maksupäätös, mikäli molemmat saavat kotipalvelua. Näissä tapauksissa puolisoille määritellään omat tuntimäärät avun tarpeen mukaan, tuntimäärät lasketaan yhteen ja maksu määräytyy yllä olevan esimerkin mukaan, maksu jaetaan puolisoiden kesken tuntimäärän suhteessa. Tämä käytäntö johtuu siitä, että mikäli molemmat puolisot hakevat Kelan hoitotukea, niin hoitotuen perusteena olevat kotihoidon kustannukset huomioidaan oikeassa suhteessa molemmille.

Maksuasetuksen (32 §) mukaan kotona annettavan palvelun keskeytyessä yli 5 päiväksi ei kuukausimaksua peritä 5 päivää ylittävältä ajalta. Jos palvelun keskeytymisestä ilmoitetaan 7 päivää ennen keskeytyksen alkamispäivää, kuukausimaksua ei peritä 5 ensimmäiseltä päivältä.

Tukipalvelumaksut:

Kotiin kuljetettavat ateriat8 €
Pyykkipalvelu8 €/koneellinen pyykkiä
Turvapuhelinpalvelu sis. 24 % alv
Perinteinen lankapuhelin, vuokra11,76 €/kk
Gsm-pohjainen turvapuhelin,sisältää paikannuksen, vuokran 29,99 €/kk
Gsm-modeemi (ilman lankapuhelinta)toimii SIM-kortilla, vuokra 19,32 €/kk
Hälytyskäynti (muu kuin omainen)20,00 €/käynti
Asiointipalvelu15 €/kerta
Säännöllinen yöturvapalvelukäynti 1 x yössä 50 €/kk
käynti 2 x yössä 100 €/kk
käynti 3 x yössä 150 €/kk
Tilapäinen yöturvapalvelu15,00 €/käynti
Hoidollinen päivätoiminta 2 - 3 h, 5 €/kerta. Yli 3 h, 10 €/kerta
lisäksi kahvi ja pulla
lounas
2,00 €
6,00 €
Tilapäinen saunotusKotona tapahtuvasta tilapäisestä
saunotuksesta ja kylvetyksestä peritään 10,00 € kerralta.
Kuljetus päivätoimintaan/ saunapalveluunPäivätoimintaan/ saunapalveluun järjestetään kuljetuspalvelu,
omavastuuosuus edestakaisesta matkasta on 15,00 €.
Omaishoidon tukitoimet11,40 €/käynti (kirjallisesti sovittu 1 - 8 h)

 

 

Päivitetty 8.1.2020