Perittävät maksut ja palvelupäätösprosessi

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen säännöllisen kotihoidon piirissä olevalle asiakkaalle tehdään palvelu- ja maksupäätös, josta selviää asiakkaalle myönnetty palvelu, sen määrä/kuukausi sekä asiakkaalta perittävä maksu. Päätös pohjautuu asiakkaan kanssa yhdessä tehtyyn hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Päätöksen tekee ko. alueen palvelupäällikkö ja asiakkaalla on mahdollisuus tehdä päätöksestä oikaisuvaatimus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yksilöjaostolle ollessaan siihen tyytymätön. Maksun määräytyessä kohtuuttomaksi viranhaltijat voivat käyttää harkintaa. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen (Asiakasmaksulaki 2 § ).

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään asiakasmaksuasetuksen mukainen kiin­teä käyntimaksu. Tilapäisestä kotipalvelusta peritään palvelun käyttäjältä kuntayhtymän yhtymähallituksen määräämä maksu.

 

Kotihoidon maksut:

Kuukausimaksut määritellään alla olevan maksutaulukon mukaan. Tulorajat on päivitetty viimeksi vuonna 2016. Tukipalvelut laskutetaan erikseen. Maksun suuruus määräytyy hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti jatkuvien, vähintään kerran viikossa tehtyjen käyntien, perheen henkilömäärän ja bruttotulojen perusteella. Hoitotuki ja ylimääräinen rintamalisä lasketaan tuloiksi, rintamalisää ja asumistukea ei lasketa tuloiksi kotihoidon maksua määriteltäessä.

 

Säännöllisen kotihoidon maksutaulukko

Henkilömäärä Tuloraja €/kk 1-5 h/kk 6-10 h/kk 11-20 h/kk 21-30 h/kk yli 30h h/kk
% % % % %
1 573 15 20 25 30 35
2 1 057 13 17 19 21 22
3 1 657 10 12 14 16 18
4 2 050 9 10 11 13 15
5 2 481 8 9 10 12 13
6 2 849 7 8 9 10 11

 

Prosenttiosuus lasketaan tulorajojen ylittävistä kuukauden bruttotuloista.

Esim. Kotitaloudessa on kaksi henkilöä ja hoitoa tarvitaan 15 h /kk, kotitalouden bruttotulot ovat yhteensä 2600,00 €/kk. Maksu muodostuu näin: Katsotaan taulukosta henkilömäärä 2 ja tuloraja, joka on 1057,00 €/kk. Kotitalouden tuloista 2600,00 eurosta vähennetään 1057,00 euroa, jolloin huomioon otettavaksi tuloksi jää 1543,00 €, sen jälkeen katsotaan hoitotaso, joka on 15 h/kk (11-20h/kk) ja siitä prosenttiosuus on 19 %. Huomioon otettavasta tulosta 1543,00 eurosta otetaan 19 %, josta muodostuu hoitomaksu 293,17 €/kk.

Tilapäiskäynnin maksut: Kotihoidon maksu on 13 €/alkava tunti.

Kotisairaanhoidon kertakäynti 12,10 €/käynti. Mikäli tilapäiskäyntejä on useita päivässä (esim. silmätipat) maksu on 12,10 €/pvä.

 

TUKIPALVELUMAKSUT

Kotiin kuljetettavat ateriat                                        8 €

Pyykkipalvelu                                                          4,60 €/kg

Turvapuhelinpalvelu                                                sis. 24 % alv

Perinteinen lankapuhelin vuokra                            11,76 €/kk Gsm-pohjainen turvapuhelin,

sisältää paikannuksen, vuokran                             29,99 €/kk Gsm-modeemi (ilman lankapuhelinta)

toimii SIM-kortilla, vuokra                                       19,32 €/kk

Hälytyskäynti (muu kuin omainen)                         20,00€/käynti

Asiointipalvelu                                                        10 €/ kerta

Säännöllinen yöturvapalvelu                                   käynti 1 x yössä 50 €/kk, käynti 2 x yössä 100 €/kk

Tilapäinen yöturvapalvelu                                       13,00 €/käynti

Hoidollinen päivätoiminta/sauna                             10,00 €/kerta

Tilapäinen saunotus                                                Kotona tapahtuvasta tilapäisestä

saunotuksesta ja kylvetyksestä peritään 10,00 € kerralta.

Kuljetus päivätoimintaan/saunapalveluun           Päivätoimintaan/saunapalveluun järjestetään kuljetuspalvelu, omavastuuosuus edestakaisesta matkasta on 15,00 €.

 

Päivitetty 30.10.2017