Tukipalvelut

Tukipalveluilla tarkoitetaan niitä palveluja, joiden avulla tuetaan asiakkaan kotona asumista ja selviytymistä.

 

Ateriapalvelu

Lounaan voi käydä syömässä Härmän palvelukeskuksessa, Ylihärmän Avopalvelukeskuksessa, Kauhavan Helmirannassa, Kortesjärven vanhainkodissa, Evijärven Antinrinteessä tai Lappajärven Maijalassa. Hinnat vaihtelevat toimipisteittäin.

 

Kotiinkuljetettu ateriapalvelu

Ateriapalvelun voi tilata myös kotiin kuljetettuna. Ateriapalveluun on oikeutettu henkilö, jonka toimintakyky on alentunut tilapäisesti tai pysyvästi. Henkilö ei itse pysty laittamaan ateriaa eikä kykene järjestämään ruokailuaan muulla tavoin. Kotiin kuljetettu ateriapalvelu tilataan kotihoidon palveluesimiehen kautta.

 

Pyykkipalvelu

Pyykkipalvelua on saatavissa harkitusti kuukausimaksuasiakkaalle.

 

Turvapuhelinpalvelu

Turvapalvelulla varmistetaan asiakkaan avun saanti, kun asiakkaan toimintakyky on alentunut tilapäisesti tai pysyvästi. Turvapalvelua voidaan myöntää, kun henkilö pystyy käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti.

Turvapalvelun tarpeen taustalla voi olla sairaus ja / tai turvattomuus. Ikäihminen voi saada turvapuhelimen avulla tarvittaessa apua kaikkina vuorokauden aikoina. Turvapuhelimen voi hankkia kotihoidon osastonhoitajan kautta. Turvapuhelinpalvelua hankitaan Anvia Securilta. Hälytyksistä aiheutuvat käynnit hoitavat ensisijaisesti omaiset. Mikäli omaiset ovat estyneitä tekemään tarkistuskäynnin, hälytykset ohjautuvat kotihoitoon. Yöaikana hälytykset ohjautuvat alueellisesti eritahoille. On otettava huomioon, että hälytyksen ohjautuessa kotihoitoon, voi viive hälytyksen ja kotikäynnin välillä olla jopa kaksi tuntia. Erillisellä sopimuksella ja hinnalla on mahdollisuus saada myös muita turvalaitteita.

 

Asiointipalvelu

Asiointipalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät itse kykene hoitamaan kauppa-asioitaan. Asiakas ja kotihoidon työntekijä laativat yhdessä kauppalistan ja työntekijä tuo kauppatavarat asiakkaan kotiin. Kauppaan täytyy olla avattuna asiointitili asiakkaan tai omaisen toimesta.

 

Yöturvapalvelu

Yöpartio tekee alueellisesti tarkistus- ja hoitokäyntejä omissa kodeissa asuvien asiakkaiden luona.

 

Saunapalvelu

Saunapalvelu tarjotaan alueellisesti ikäihmisille, jotka tarvitsevat apua peseytymisessä tai kotona ei ole peseytymismahdollisuutta.

 

Päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestetään alueellisesti. Saunotuspalvelun yhteydessä on mahdollisuus jäädä päivätoimintahetkeen (1-2 tuntia).

 

Päivätoiminnan ja/tai saunapalvelun kuljetus

Yhteiskuljetus kotoa päivätoimintaan/saunapalveluun. (Tällä hetkellä järjestetään Härmien alueella)

 

Päivitetty 8.9.2017