Palvelujen sisältö

Kotihoidon palvelukokonaisuus muodostuu kotikuntoutuksesta, kotihoidosta ja siihen kiinteästi liittyvistä tukipalveluista sekä kotihoidon ryhmäasumisesta.

Kotihoidon palveluiden piiriin hakeudutaan olemalla yhteydessä asiakasohjausyksikköön. Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on alueellisia kotihoidon tiimejä Evijärven, Kortesjärven, Alahärmän, Ylihärmän ja Kanta-Kauhavan alueella.

Palvelujen tarve tulee selvittää 75 vuotta täyttäneiden osalta seitsemän päivän kuluessa yhteydenotosta (Sosiaalihuoltolaki §40). Kiireellisissä tapauksissa palvelutarpeen arviointi on järjestettävä viipymättä.

Kotihoidon asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaiset ja läheiset huomioidaan suunnitelman laadinnassa ja heitä kannustetaan olemaan mukana palvelujen toteuttamisessa. Hoito- ja palvelusuunnitelma on edellytys turvallisen ja laadukkaan hoidon takaamiseksi ja se tulee tarkistaa sekä päivittää tarvittaessa asiakkaan tilan muuttuessa merkityksellisesti tai vähintään kerran vuodessa. Tarkistuksen yhteydessä palvelujen määrää voidaan lisätä, vähentää tai lopettaa, jos hoidon tarvetta ei enää ole. Kaikki kotihoidon työntekijät ovat sitoutuneita seuraamaan ja toteuttamaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittua asiakkaan hoitoa.

Asiakkaan omatoimisuutta tuetaan kaikissa tehtävissä. Asiakas osallistuu hoitotoimiin toimintakykynsä mukaan. Kaikissa kotihoidon työtehtävissä noudatetaan kuntouttavaa työotetta ja yksilöllistä, tavoitteellista kirjattua hoito- ja palvelusuunnitelmaa.

Ensisijaisesti asiakas ja hänen läheisensä tekevät ja hoitavat sairaanhoidolliset ja kodinhoidolliset asiat niin pitkään kuin mahdollista. Asiakas käy toimintakykynsä puitteissa ensisijaisesti laboratoriossa. Kotihoidon kautta on mahdollista saada palveluja kotiin siinä vaiheessa, kun esimerkiksi terveysasemalla käyminen saattajan turvinkaan ei ole mahdollista.

Kotihoidon hoidollisia tehtäviä voivat olla hoito- ja palvelusuunnitelmaan perustuen mm. pitkäaikaissairauksien ohjaus ja hoito, lääkehoito, haavahoito, näytteiden ottaminen, katetrointi ja tukisukat/tukisidokset sekä avanne- dialyysi- ja saattohoito. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan perustuen kotihoidon tehtäviin voi kuulua myös hygieniasta huolehtiminen, ravitsemuksesta huolehtiminen, kuten ruuan lämmitys. Etuuksien hakemisessa asiakasta avustetaan ja ohjataan oikeiden tukipalvelujen piiriin.

Viikkosiivoukset eivät kuulu kotihoidon tehtäviin. Välttämättömissä, päivittäisissä kotihoidon tehtävissä avustetaan. Lisäksi esimerkiksi ulkoilua ja pientä jumppaa voidaan toteuttaa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Hoitajilla ei ole lupaa kuljettaa asiakkaita omalla autollaan.

Päivitetty 30.10.2017