Palveluliikenne ja kuljetuspalvelut

Palveluliikenne toimii Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella. Kuljetusta saavat käyttää kaikenikäiset. Matkoista peritään voimassa olevan linja-autotaksan mukainen maksu.

 

Palveluliikennettä hoitavat Mantelan Linjavaunu ja Liikenne Oy ja Pahkakankaan Liikenne Ky.

Matkustajien tulee tehdä tilaus liikennöintiä edeltävänä arkipäivänä klo 16 mennessä, Alahärmässä ja Ylihärmässä klo 12 mennessä.

Maanantain ajot tulee tilata perjantaina.

Palveluliikenne kuntayhtymän alueella -esite

 

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuljetuspalvelua saavan henkilön toimintamahdollisuuksia. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on avohuollon kotona selviytymistä tukeva palvelu.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) § 23 mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvaraista toimintaa ja kuljetuspalveluja myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää asioimismatkoihin. Matkoja myönnetään enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kalenterikuukaudessa.

Asiakas maksaa omavastuun julkisen liikenteen taksan mukaisesti taksiautoilijalle. Autoilija veloittaa myös mahdollisen yli 30 minuuttia kestävän odotusajan kustannukset.

Myönnetyt matkat ovat aina kuukausikohtaisia eikä käyttämättömiä matkoja voida siirtää seuraavalle kuukaudelle.

Päätöksen tekee asiakasohjauksen palvelupäällikkö. Päätökset tehdään määräajaksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa tulo- ja varallisuustiedot.

 

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet löydät täältä.

Kuljetuspalveluhakemus

 

Lisätietoja:

asiakasohjauksen palvelupäällikkö, puh. 050 561 7731

 

Päivitetty 6.8.2020