Omaishoidontuen prosessi

Hoitopalkkio ja päätösprosessi

Omaishoidon tuki sisältää aina rahana suoritettavan hoitopalkkion. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkio on 1.1.2021 lukien vähintään 413,45 euroa kuukaudessa. Valtakunnalliset hoitopalkkioiden määrät tarkistetaan kalenterivuosittain.

Hoitopalkkio suoritetaan omaishoitajalle. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa, josta suoritetaan ennakonpidätys.

Omaishoitajat eivät ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan tai kuntayhtymään, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Omaishoitajien eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa.

Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan/kuntayhtymän välillä sopimus, joka sisältää tiedot hoitopalkkion määrästa ja maksutavasta, hoitajan oikeudesta lakisääteiseen vapaaseen sekä hoitajan muiden vapaapäivien ja virkistysvapaiden järjestämisestä sekä hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä.

Omaishoidon tuesta laaditaan hoidettavalle hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä hoidettavan, omaishoitajan sekä kuntayhtymän työntekijän kanssa. Hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelma sisältää tiedot myös omaishoitajan hoitotehtävää tukevista sosiaalipalveuista. Hoito- ja palvelusuunnitelma liitetään omaishoitosopimukseen.

Omaishoidontuen myöntämisperusteet löydät täältä.

Omaishoidontukihakemuksen löydät täältä.

 

Lisätietoja ja hakemusten palautus:

Alahärmä ja Ylihärmä

Asiakasohjaus, puh. 044 483 4530

Alahärmän hyvinvointiasema, Kanttorintie 5, 62300 Härmä

 

Kauhava

Asiakasohjaus, puh. 040 670 2252

Perusturvatoimisto, Kauppatie 107 B (1. kerros), 62200 Kauhava

 

Kortesjärvi ja Evijärvi

Asiakasohjaus, puh. 040 160 4515
Perusturvatoimisto, Kauppatie 107 B (1. kerros), 62200 Kauhava

 

Takaisin omaishoidontuen aloitussivulle

Omaishoidon tukitoimet

Omaishoitajien vapaiden järjestäminen

 

Viimeksi muokattu 7.1.2021 / Sivu päivitetty 7.6.2019