Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö

Ikäihmisten asiakasohjausyksikön (ent. Ikäneuvolan) palvelujen tarkoituksena on edistää ikääntyvien hyvinvointia ja toimintakykyä. Palvelujen avulla tuetaan esimerkiksi kuntalaisten omahoitoa, annetaan matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, lisätään ikäpolvitoimintaa ja järjestetään erilaisia ryhmätoimintoja.

Asiakkaaksi voivat hakeutua yli 63-vuotiaat, jotka kokevat hyötyvänsä neuvonnasta, ohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista tai palvelukokonaisuuksien suunnittelusta.

Yhteyttä voi ottaa asiakas itse tai hänen omaisensa. Asiakkaaksi voidaan ohjata myös muista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Omavalvontasuunnitelma

 

Toimintamuotoja:

 

Yhteystiedot:

Tarkemmat yhteystiedot löydät ikäihmisten asiakasohjausyksikkö, yhteystiedot.

 

Asiakasohjausyksikön henkilökunta tekee kotikäyntejä, jolloin puhelin on äänettömällä. Työntekijät pyrkivät soittamaan takaisin mahdollisimman pian.

 

Yksikön vastaavana toimii asiakasohjauksen palvelupäällikkö puh. 050 561 7731.

 

Muokattu 12.4.2021