Myöntämisperusteet

Tehostettuun palveluasumiseen hakeudutaan silloin, kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista kotihoidon palvelujen turvin. Palveluasumisen kohdentaminen edellyttää yhdenvertaisuuden turvaavaa palvelutarpeen arviointia ja palveluiden yhtenäisiä myöntämisperusteita.

Ota yhteyttä kotihoidon tiimivastaavaan, jos tarvitset jatkohoitopaikkaa.

 

 

Päivitetty 23.08.2017