Lasten fysio- ja toimintaterapia

Kauhavan Perhekeskus Kaislassa työskentelee yksi fysioterapeutti ja kaksi toimintaterapeuttia, jotka toimivat erityisesti lasten ja perheiden hyväksi. Asiakkaat ohjautuvat vastaanotolle terveydenhoitajan, lääkärin tai perheneuvolan lähettämänä, erikoissairaanhoidon kautta tai ottamalla itse yhteyttä. Fysio- ja toimintaterapeutin työnkuvat muodostuvat toimintakyvyn arvioinnista, yksilö- ja ryhmämuotoisesti toteutetusta terapiasta sekä vanhempien ja muiden lapsen kanssa toimivien henkilöiden ohjaamisesta. Lisäksi terapeutit toimivat osana moniammatillisia tiimejä. Fysio- ja toimintaterapiapalvelut ovat maksuttomia.

Fysioterapia
Fysioterapiassa arvioidaan alle 18-vuotiaan asiakkaan terveyttä ja liikkumista sekä toimintakykyä hänen omassa toimintaympäristössään. Fysioterapian tarkoituksena on edistää asiakkaiden liikunta- ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäistä mahdollisia tuki- ja liikuntaelinten vaivoja.
Puh. 050 344 7912

Toimintaterapia
Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa asiakkaalle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. Toimintaterapiassa arvioidaan alle 18-vuotiaan asiakkaan valmiuksia kehityksen eri osa-alueilla, kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, voimavaroja sekä kuntoutustarvetta. Toimintaterapeutin arvioinnin avulla saadaan varhaisessa vaiheessa kartoitettua ne lapset, joilla on haasteita taidoissa tai valmiuksissa, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi koulunkäyntiin tai kuormittavat perheen arkea.
Puh. 040 184 7731 tai 040 537 3644

 

Päivitetty 24.1.2020