Takaisin artikkelilistaukseen

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus

Kuten kaikki tiedämme, johtoryhmä on loppukevään ja kesän aikana työstänyt terveyspalvelujen palvelurakennetta ja tila-asiaa. Palvelurakenteesta ei ole vielä tehty päätöksiä, mutta ns. elävä elämä on joka tapauksessa jo nyt keskittämässä lääkäripalveluita Kauhavalle, koska pienille terveysasemille, joissa lääkäri joutuu työskentelemään yksin, ei kerta kaikkiaan enää ole saatavissa lääkäreitä.

Johtoryhmän laatima palvelurakennesuunnitelma viedään yhtymähallituksen marraskuun kokoukseen. Toteutuessaan suunnitelma takaa korkeatasoiset palvelut Kauhavan sote-/hyvinvointikeskuksessa, jossa lääkäreiden työpanos kyetään hyödyntämään huomattavasti nykyistä tehokkaammin. Samalla nykyisten terveysasemien, tulevassa suunnitelmassa hyvinvointiasemien, palveluita tehostetaan. Asemilla säilyy kaikki nykyiset palvelut lääkäripalveluita lukuun ottamatta. Tänään tekemälläni päätöksellä kahdella terveysasemalla aloitetaan vielä tänä syksynä pilottikokeilu, jossa terveys-/hyvinvointiaseman päivystäville sairaanhoitajille annetaan välineet suoraan konsultointiin Kauhavan terveysasemalla toimivan lääkärin kanssa. Pilotoinnin jälkeen toiminta laajennetaan kaikille nykyisille terveysasemille. Pilottiin kuuluu myös lääkärin etävastaanottojen kehittäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuntalainen voi tulla lääkärin etävastaanotolle lähimmälle hyvinvointiasemalleen.

Kauhavan kaupunginhallitus käsitteli 9.10. kokouksessaan Kauhavan sote-/hyvinvointikeskuksen tilakysymystä. Kaupunginhallitus suhtautui hankkeeseen erittäin myönteisesti ja sitä tullaan viemään eteenpäin. Kuntayhtymän toiveena on tietysti se, että uudet avosairaanhoidon ja aikuissosiaalityön tilat saataisiin käyttöön jo alkusyksystä 2019. Suunnitelmiin kuuluu myös vuodeosaston siirto kanta-Kauhavalle nykyisen Iltakellon toiseen kerrokseen. Tämä tuo paitsi tehokkuutta myös merkittäviä kustannussäästöjä.

Olemme saaneet kuulla myös, että Lappajärven kunta on myynyt sote-omaisuutensa Attendolle, mikä on aiheuttanut levottomuutta henkilöstön keskuudessa. Kyseessä on kuitenkin kuntayhtymän kannalta vain kiinteistökauppa, joten toiminta myös Lappajärvellä jatkuu aivan entiseen malliin. Näin ollen henkilöstön ei kannata kantaa huolta myöskään tämän asian suhteen, vaikka kaupan vaikutuksesta onkin liikkeellä erilaisia käsityksiä.

Yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan 10.10. myös vuoden 2018 talousarviota. Esityksessä ei päästy jäsenkuntien jo keväällä esittämään 0-linjaan. Kuntayhtymä ymmärtää jäsenkuntien taloudelliset paineet ja on tietysti valmis kehittämään toimintaansa niin, että kustannusten nousu pystytään pitämään kurissa. Lähtökohtamme tietysti on, ettemme missään tapauksessa tule kajoamaan henkilöstömitoituksiin emmekä muutoinkaan turvautumaan muihin vastaaviin radikaaleihin toimenpiteisiin. Olen vakuuttunut, että talousasioissakin pääsemme jäsenkuntien kanssa kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.

 

Antti Perkkalainen