Päätöksenteko

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa asukkaille perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Kauhavan kaupunki ja Evijärven kunta. Kaksineuvoinen on innovatiivinen edelläkävijä laadukkaiden ja vaikuttavien perusturvan palvelujen tuottajana. Kuntayhtymän toiminta-ajatuksena on hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen. Toimintaa ohjaavat arvot:

Ihmisarvon kunnioittaminen

  • kohdellaan ihmistä tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti
  • kunnioitetaan ihmisen itsemääräämisoikeutta ja elämänarvoja
  • kohdataan ihminen aidosti ja empaattisesti
  • osallisuus

Vastuullisuus

  • toimitaan tehokkaasti, taloudellisesti ja vaikuttavasti kuntalaisten parhaaksi
  • luotettavuus: tehdään se mitä luvataan
  • ammatillisuus: jokainen tekee oman osuutensa parhaalla mahdollisella tavalla
  • ketään ei jätetä yksin ongelmissaan