Henkilöstö

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa työskentelee erilaisissa työ- ja virkasuhteissa noin 700 henkilöä. Henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista tuetaan aktiivisella henkilöstöpolitiikalla, johon kuuluvat johtaminen, tiedottaminen, perehdytys, täydennyskoulutus ja muu koulutus sekä työnohjaus. Työhyvinvoinnin tukemiseksi kuntayhtymässä on käytössä liikunta- ja kulttuurisetelit.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kunnat ja kuntayhtymät ovat velvollisia laatimaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman kuntien yhteistoimintalain mukaisesti.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2021

 

Henkilöstökertomus

Henkilöstökertomus 2020

Päivitetty 17.3.2021