Henkilöstö

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa työskentelee erilaisissa työ- ja virkasuhteissa noin 900 henkilöä. Henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista tuetaan aktiivisella henkilöstöpolitiikalla, johon kuuluvat johtaminen, tiedottaminen, perehdytys, täydennyskoulutus ja muu koulutus sekä työnohjaus. Työhyvinvoinnin tukemiseksi kuntayhtymässä on käytössä liikunta- ja kulttuurisetelit.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016

Kunnat ja kuntayhtymät ovat velvollisia laatimaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman kuntien yhteistoimintalain mukaisesti. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma kokoaa henkilöstöä koskevat keskeiset kehittämistoimenpiteet ja suunnitellut koulutukset vuodelle 2016.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017

Henkilöstökertomus

Henkilöstökertomus 2017

Päivitetty 8.2.2019