Henkilöstö

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa työskentelee erilaisissa työ- ja virkasuhteissa noin 700 henkilöä. Henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista tuetaan aktiivisella henkilöstöpolitiikalla, johon kuuluvat johtaminen, tiedottaminen, perehdytys, täydennyskoulutus ja muu koulutus sekä työnohjaus. Työhyvinvoinnin tukemiseksi kuntayhtymässä on käytössä liikunta- ja kulttuurisetelit.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kunnat ja kuntayhtymät ovat velvollisia laatimaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman kuntien yhteistoimintalain mukaisesti.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2020

Henkilöstökertomus

Henkilöstökertomus 2018

Päivitetty 27.2.2020