Menneet hankkeet

Tännekki Tairetta I -hanke 2010–2011.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen järjesti vuoden 2010 syyskuusta lähtien taide- ja kulttuurisisältöistä toimintaa kuntayhtymän sosiaali- ja perusterveydenhuollon toimipisteissä. Puoli vuotta kestävä Tännekki Tairetta -hanke toteutettiin Pohjanmaan taidetoimikunnan myöntämän valtionavustuksen turvin.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen tarjosi sosiaali- ja perusterveydenhuollon yksiköiden asiakkaille ja henkilökunnalle mahdollisuuden osallistua taide- ja kulttuuritoimintaan. Toiminta oli tarkoitettu ihmisille, jotka ovat perinteisen taide- ja kulttuuritarjonnan ulkopuolella, mutta joille taide- ja kulttuuritoiminta olisi hyvinvoinnin kannalta tärkeää.

Hankkeen blogi

 

Tännekki Tairetta II -hanke 2013–2014.

Hankkeen tavoitteena oli taiteen ja kulttuurin menetelmin tukea ja kehittää ihmisten parissa tehtävää terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä. Hankkeen kohderyhmänä olivat perusturvan palvelujen eri asiakasryhmät, jotka jäävät usein taide- ja kulttuuripalvelujen ulkopuolelle. Hanke juurrutti taide- ja kulttuuripalveluja osaksi perusturvan arkea luomalla uusia kumppanuuksia ja yhteistyötä kolmannen sektorin, kuntien ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Hankkeessa työskenteli koordinaattori. Hankkeen rahoitus tuli Aisapari ry:n kautta.

Hankkeen loppuraportti

Työpajatoiminnan käynnistämiseen liittyvät hankkeet vuosina 2010–2015

 

Aikuisten työpajahanke 2010–2014

Kuntayhtymän alueella toimi 10/2010–4/2014 ESR-rahoitteinen aikuisten työpajahanke, jolla käynnistettiin työpajatoiminta alueella. Hankkeella haettiin ratkaisua syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien palveluihin. Hanke tarjosi työikäisille valmentautujille apua ja tukea koulutukseen ja työelämään kiinnittymisessä sekä paluussa takaisin avoimille työmarkkinoille. Hankkeen aikana työpajatoimintaan osallistui 102 asiakasta. Hankkeessa työskenteli 4,5 henkilöä kahdessa toimipisteessä – työpaja Junkissa kanta-Kauhavalla ja Kieppiksessä Evijärvellä. Hankkeen kuntarahoitus oli 15 %. Tavoitteena oli työpajatoiminnan vakiinnuttaminen alueelle hankkeen jälkeen, mikä toteutuikin vuoden 2015 alusta, kun toiminta siirtyi osaksi kuntayhtymän sosiaalipalveluja.

 

Jelppis – nuorten työpajahanke 2012–2014

Kuntayhtymän alueella toimi 1/2012–7/2014 ESR-rahoitteinen nuorten työpajahanke. Hanke oli tarkoitettu 15–24-vuotiaille nuorille. Nuorten työpajatoiminnassa annettiin yksilöllistä ohjausta ja tukea opintoihin, työnhakuun, oman alan löytämiseen ja elämänhallintaan. Toimintaan osallistui hankkeen aikana 66 nuorta. Hankkeessa toimi 2,5 työntekijää. Toimipisteet olivat Junki Kauhavalla, JAMI Lappajärvellä sekä Kieppis Evijärvellä. Hankkeen kuntarahoitus oli 15 %. Tavoitteena oli vakiinnuttaa nuorten työpajatoiminta alueelle, mikä toteutui vuoden 2015 alusta osana kuntayhtymän sosiaalipalveluja.

 

Osaamista työpajoilta -hanke 2014–2015

Koulutuskuntayhtymä Sedun hallinnoima Osaamista työpajoilta -hanke käynnistyi kuntayhtymä Kaksineuvoisen työpajatoiminnassa 3/2014 alkaen. Hanke kehitti oppilaitosten ja työpajatoiminnan yhteistyötä. Hankkeessa kartoitettiin opinnollistamisen tilanne koko Etelä-Pohjanmaan työpajoilla. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen työpajatoiminnan, Kaks Kättä -työpajan ja Paukun Pajan osalta opinnollistaminen toteutettiin laajemmin. Hankkeen kautta syntyi uusia mahdollisuuksia suorittaa opintoja työpajalla. Kuntayhtymän työpajatoiminnassa hankkeeseen osallistui 21 henkilöä, joista 15 teki opintosuorituksensa loppuun hankkeen aikana.  Hankkeessa työskenteli yksi työntekijä kuntayhtymän alueella. Hanke päättyi 30.6.2015.

Lisätietoja hankkeista antavat työpaja Junkin vastaava ohjaaja, puh. 040 139 9121 ja nuorten työpajatoiminnan yksilöohjaaja, puh. 040 761 3220.

Työpajatoiminnan kotisivut: https://www.kaksineuvoinen.fi/tyopajat ja www.junki.fi