Hankkeet ja kehittämistoiminta

Kaikukortilla kulttuuria kaikille – kokeilu käynnistyy toukokuussa 2019

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen valmistelee yhdessä kuntien kanssa alueelle Kaikukortti -kokeilua. Kaikukortti on valtakunnallinen toimintamalli. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleva voi hankkia Kaikukortilla maksuttomia pääsylippuja kulttuuritapahtumiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi konsertit, teatteriesitykset, museot, elokuvat ja kurssipaikat. Kortin tavoitteena on edistää kulttuurin saavutettavuutta ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia. Korttiin on mahdollisuus sisällyttää myös liikuntapalveluja. Kaikukortin voivat saada yli 16-vuotiaat ja vanhempien on mahdollista hankkia sillä pääsylippuja myös lapsille.

Kokeiluun haetaan kevään aikana yhteistyökumppaneita kuntatoimijoista, kolmannelta sektorilta (yhdistykset, seurat) sekä yksityisistä palveluntuottajista. Toiminnassa ei liiku raha, vaan se perustuu yhteistyökumppaneiden haluun tehdä hyvää.
Tavoitteena on saada toimintaan mukaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia palveluntarjoajia, jotta jokaiselle Kaikukortin saaneelle olisi tarjolla jotakin kiinnostavaa. Mahdollisuus käyttää kulttuuri- ja liikuntapalveluja antaa uusia elämyksiä, parantaa elämänlaatua ja hyvinvointia sekä lisää osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

Kaikukorttia jakavat pääasiassa sote-palvelut ja muut tahot, jotka tietävät asiakkaan taloudellisen tilanteen. Näin palvelun tarjoajat voivat luottaa siihen, että asiakas kuuluu kortin kohderyhmään. Tavoitteena on perehdyttää yhteistyökumppanit niin, että kortin käyttö on asiakkaille mahdollisimman sujuvaa ja huomiota herättämätöntä. Muualta päin maata saatujen kokemusten perusteella jaetuista korteista on aktiivisessa käytössä 30-40 %.

Kaikukortti -kokeilu käynnistyy toukuun alusta 2019 ja se jatkuu vuoden 2020 loppuun. Tavoitteena on vakinaistaa toimintamalli kokeilun jälkeen. Lisätietoja vastaava ohjaaja Pirjo Heino, puh. 050 323 7920 sekä kuntien kulttuuritoimen henkilöstö ja Aijjoos-toiminta.

 

 

Päivitetty 17.4.2020