Hankkeet ja kehittämistoiminta

VESOTE

Kuntayhtymä on mukana VESOTE (vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon) -hankkeessa. Hankkeessa (2017–2018) kehitetään elintapaohjausta erityisesti liikunnan, ravitsemuksen ja unen osalta. Hanke tukee alueella elintapaohjauksen palveluketjujen rakentamista, tarjoaa ammattilaisille täydennyskoulutusta ja tekee yhteistyötä järjestötoimijoiden kanssa. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä myös Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n (PLU) kanssa. Lue lisää hankkeesta täältä.

 

Pro SOS -hanke – uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa

Hankkeen taustalla ovat uudistuvat sote-rakenteet ja toimeenpanojärjestelmät, kuten perustoimeentulotuen siirto Kelalle ja uuden sosiaalihuoltolain toimeenpano. Tavoitteena on varmistaa asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö uudistuvissa rakenteissa. Hanke on ESR-rahoitteinen.

 

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hanke / Taiku-pilotti

Kuntayhtymä on saanut E-P:n liiton Hyvinvointia kuntiin yli rajojen II -hankkeesta kehittämispilotin ”TaiKu sotessa”. Tavoitteena on taide-, kulttuuri- ja viriketoiminnan kehittäminen kuntayhtymän palveluissa. Toiminta kohdistuu jatkossa entistä kattavammin eri asiakasryhmiin. Kulttuuritoiminta on yksi toiminnan laatutekijä, joka tuo asiakkaiden elämään sisältöä ja kohottaa elämänlaatua vahvistaen itsetuntoa, itseluottamusta, sosiaalisuutta ja yhteisöön kuulumisen tunnetta. Pilotilla lisätään yksiköiden kulttuurivastaavien osaamista ja valmiuksia hyödyntää kulttuuria eri palveluissa – sekä matalalla kynnyksellä itse toteutettuna että yhdessä ulkopuolisten kanssa. Pilotti päättyy vuoden 2017 lopussa, minkä jälkeen toimintaa jatketaan kuntayhtymän omana kehittämistoimintana.

 

STEP ON -hanke työpaja Junkissa

Työpaja Junkissa käynnistyi kevään 2016 aikana yhteistyössä koulutuskeskus Sedun sekä Kaks’ Kättä -työpajan ja Paukun pajan kanssa STEP ON -hanke. Hankkeen toiminta-aika ovat vuodet 2016–2019.

Hankkeen projektityöntekijä aloitti työnsä työpaja Junkissa keväällä 2016.

Hankkeen tavoitteena on

  • kehittää opiskelijoiden ja valmentautujien valmiuksia toimia digiympäristössä niin opinnoissa, työnhaussa kuin työelämässä
  • oppilaitosten ja työpajojen yhteistyönä edistää nuorten ja aikuisten työllistymistä tarjoamalla heille avoimia oppimisympäristöjä, jotka tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintojen ja koulutuksen perusteita
  • tukea nuorten ja aikuisten siirtymistä työelämään tehostamalla työpajojen ja yritysten välistä yhteistyötä.

Hankkeeseen otetaan mukaan yli 200 osallistujaa ja noin kolmekymmentä yritystä. Osallistujat valitaan työvoimahallinnon ja oppilaitosten kautta.

Lisätietoja:

Kirsi Nelimarkka, projektityöntekijä
Step On! -hanke
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Työpaja Junki, Hallikuja 3, 62200 Kauhava
kirsi.nelimarkka[at]kaksineuvoinen.fi
040 6279 216

 

Kulttuurikaveri 2015

Kulttuurikaveritoiminta liittyy vuoden 2015 helmikuussa käynnistyneeseen Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena oli luoda uusia hyvinvointia edistäviä kultturipalveluja sote-ympäristöön. Hanke toteutettiin kuntapilottien kautta. Kauhavan kaupunki haki kuntapilotin kulttuurikaveritoiminnan käynnistämiseen Kaksineuvoisen alueella. Kulttuurikaveritoiminnan kohderyhmänä ovat aikuiset ja ikäihmiset, jotka kaipaavat seuraa erilaisiin kulttuuritapahtumiin. Pilotti toteutettiin vuoden 2015 huhti-joulukuun välisenä aikana. Kulttuurikavereiksi ilmoittautui parikymmentä vapaaehtoista ja heille järjestettiin koulutusta. Ensimmäiset kulttuurikaverit aloittivat toimintansa jo syksyn aikana.

Toiminta jatkuu Aijjoos-toiminnan koordinoimana. Jos haluat ryhtyä kultturikaveriksi tai haluat kulttuurikaverin, ota yhteyttä Aijjoos-toimistoon, puh 044 583 7540

 

Päivitetty 21.9.2017