Kaksineuvoinen

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on vuonna 2009 perustettu perusturvan sosiaali- ja terveyspalvelut tarjoava kuntayhtymä. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kauhavan kaupunki ja Evijärven kunta. Yhteistoiminta-alueella asuu noin 19 000 asukasta.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tavoitteena on tarjota jäsenkuntiensa asukkaille laadukkaat perusturvapalvelut sekä ylläpitää ja edistää yksilön terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Kuntayhtymässä työskentelee erilaisissa työ- ja virkasuhteissa noin 600 henkilöä.

Hyvinvointiasemia on viisi ja ne toimivat Alahärmässä, Ylihärmässä, kanta-Kauhavalla, Kortesjärvellä ja Evijärvellä. Vuodeosasto sijaitsee kanta-Kauhavalla. Perusturvatoimisto sijaitsee kanta-Kauhavalla ja tarjoaa kuntalaisille asiakkaiden tarpeiden mukaan palveluita pitäjissä. Ikäihmisten palveluita tarjotaan asiakkaille koko kuntayhtymän alueella.

Kuntayhtymässä ylintä päätäntävaltaa käyttää 12-jäseninen yhtymähallitus. Yhtymähallituksen jaostona toimii 5-jäseninen yksilöjaosto.

 

Historiaa

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen aloitti toimintansa perusterveydenhuollon kuntayhtymänä vuonna 2007. Tuolloin sen perustivat Kauhavan kaupunki sekä Alahärmän, Evijärven, Kortesjärven ja Lappajärven kunnat.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen seurauksena Alahärmän, Ylihärmän ja Kortesjärven kunnat  liittyivät Kauhavan kaupunkiin vuonna 2009. PARAS-lain myötä Kaksineuvoisen toiminta laajeni perusterveydenhuollon palvelujen tuottajasta perusturvan kuntayhtymäksi. Kuntayhtymän järjestämisvastuulle siirtyivät näin kuuden kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ikäihmisten palvelut.

 

Kuntayhtymän nimen tausta

Kuntayhtymän nimestä käytiin vilkasta keskustelua ennen organisaation muodostamista. Kuntayhtymään kuuluu kaksi seutukuntaa (Härmänmaa ja Järviseutu). Nimen muodostaminen vanhoista kunnista olisi ollut vaikeaa, joten perustettavalle kuntayhtymälle päätettiin valita uusi nimi.

Kaksineuvoisella tarkoitetaan Etelä-Pohjanmaalla puukkovarustusta, joka sisältää normaalikokoisen ja pienen puukon. Biologiassa kaksineuvoinen tarkoittaa myös yksilöä, jolla on molempien sukupuolten ominaisuudet.

Nimen takana oli Lappajärven kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi, jonka mukaan kaksineuvoisella puukkovarustuksella on alueelliset kulttuurihistorialliset juuret ja nimi Kaksineuvoinen paikannetaan osuvasti juuri tälle alueelle. Selkeä nimi kuvastaa uutta ajattelua palvelujen tuottamisessa, on arkipäivässä käyttäkelpoinen ja jää hyvin mieleen. Nimi kuvaa molempia seutukuntia, kuntayhtymän kahta toimialaa sekä terveystoimen kahta eri hoitomuotoa (avopalvelu ja vuodehoito). Nimi kuvaa lisäksi kuntayhtymän terveydenhoidossa tehtävää monipuolista neuvontatyötä.