Takaisin artikkelilistaukseen

Kaksineuvoinen sai erinomaiset tulokset asiakaspalautekyselyssä

Kuntalaiset ovat tyytyväisiä sekä saamaansa hoitoon että hoitokokemukseen.

Koko Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella toteutettiin 13.–17.3.2017 tehostettu asiakastyytyväisyyspalautteen keräysviikko.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa palautetta kerättiin neljässä yksikössä:

· avosairaanhoidossa (terveysasemien poliklinikat)
· avoterveydenhuollossa (neuvolatoiminta)
· fysioterapiassa sekä
· Lappajärven ja Ylihärmän osastoilla.

Vastauksia kertyi yhteensä 328 kappaletta.

Asiakkaat saivat vastata yhteensä 18 väitteeseen valitsemalla numeron asteikolta 1–5 (5 = täysin samaa mieltä, 1 = täysin eri mieltä). Kyselyn aihealueet käsittelivät asiakkaan saamaa hoitoa tai palvelua, asiakkaan kohtelua sekä hoitokokemusta. Lisäksi vastaajalta pyydettiin kokonaisarviota Kaksineuvoisesta.

Kuntayhtymässä, samoin kuin keskussairaalassakin, kyselyn tavoitekeskiarvo on asetettu melko korkealle, 4,5:een.  Kaksineuvoisessa tämä tavoite toteutui jokaisessa arviointiin osallistuneessa yksikössä.