Takaisin artikkelilistaukseen

Hyvinvointikeskushanke etenee

Kuntayhtymässä keväällä 2017 alkanut muutosprosessi on edennyt vauhdilla. Palvelujen uudelleenmuotoilun seurauksena lääkäreiden ajanvarausvastaanotot on keskitetty Kauhavan hyvinvointikeskukseen, jossa tuotetaan myös muut yhteiset palvelut kaikille kuntayhtymän alueen asukkaille.

Lääkäripalvelujen keskittämisestä huolimatta pääpaino asetettiin palveluiden kehittämistyössä lähipalveluiden turvaamiseen, erityisesti niiden lähipalveluiden, joita tilastojen mukaan asukkaat eniten käyttävät. Samalla pienten terveysasemien nimet muutettiin hyvinvointiasemiksi.

Kuntalaisten käytössä lähipalveluna on jokaisella hyvinvointiasemalla edelleen sairaanhoitajan vastaanotto arkipäivisin sekä laboratorion näytteenotto 2–3 päivänä viikossa. Lisäksi suun terveydenhuolto, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto sekä niihin liittyvät lääkäripalvelut ovat lähipalveluita. Hyvinvointiasemilla pidetään tarpeen mukaan myös asiantuntijasairaanhoitajien, diabeteshoitajien ja psykiatristen sairaanhoitajien vastaanottoja.

Erityinen painopiste on ollut sähköisten palvelujen kehittämisessä. Etävastaanottotoiminnan avulla lääkäripalvelut saadaan etäpalveluna kaikille hyvinvointiasemille. Etävastaanottojen lisäksi käytössämme on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella toimiva sähköinen asiointijärjestelmä (Hyvis). Olemme ottaneet käyttöön oman sähköisen hoidontarpeenarviointityökalun, jonka tavoitteena on lisätä asiakkaille sopivia keinoja asioida kuntayhtymän palveluissa ja samalla vapauttaa puhelimella saavutettavuutta heille, jotka eivät sähköistä asiointia syystä tai toisesta voi käyttää.

Muutosten myötä myös vuodeosastotoiminta keskitettiin takaisin Kauhavalle hyvinvointikeskuksen/pääterveysaseman viereiseen rakennukseen (Iltakello). Yhdessä toimipisteessä toimiva akuutti- ja kuntoutushoito on tuonut paitsi tehokkuutta myös lisää laatua palveluun.

Etelä-Pohjanmaan pohjoisen alueen palveluiden turvaaminen edellyttää kuitenkin nopeita ratkaisuja hyvinvointikeskuksen/pääterveysaseman tilaongelmiin. Aluehallintovirasto edellyttää, että kuntayhtymä antaa syyskuun loppuun mennessä selvityksen uusien/korvaavien toimitilojen hankinnasta. Sekä aluehallintoviraston että työterveyshuollon asiantuntijoiden näkemyksen mukaan nykyisissä toimitiloissa voidaan jatkaa enintään 2–3 vuotta.

Terveyspalveluiden lisäksi uuteen hyvinvointikeskukseen tullaan sijoittamaan myös nykyisin hajallaan olevat sosiaalitoimen tarvitsemat tilat perhekeskus mukaan lukien. Valmistumisensa jälkeen Kauhavan uusi hyvinvointikeskus tulee tuottamaan Etelä-Pohjanmaan pohjoisen alueen keskitetyt sosiaali- ja terveyspalvelut alueen runsaalle 20 000 asukkaalle ja lähipalvelut 8 000 Kauhavan kaupungin asukkaalle.

Kuntayhtymällä oli eilen 10.9. tilaisuus isännöidä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon vierailua. Vierailun aikana esiteltiin kuntayhtymän kehittämistyötä ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmaa. Vierailusta jäi erittäin positiivinen kuva ja käsitys siitä, että toimintamme on ollut oikeansuuntaista ottaen huomioon myös sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteet. Hankkeen etenemisen kannalta oli ensiarvoisen tärkeää, että Kauhavan kaupunginvaltuusto päätti heti ministerin vierailun jälkeen pidetyssä kokouksessa antaa kuntayhtymän hankkeelle selkeän ja yksiselitteisen tuen.

Hyvinvointikeskushanke on nyt ottanut suuren harppauksen eteenpäin ja voimme luottavaisin mielin jäädä odottamaan Valtioneuvoston myönteistä päätöstä poikkeuslupahakemukseemme.

Antti Perkkalainen
kuntayhtymän johtaja