Takaisin artikkelilistaukseen

Henkinen tuki koronatilanteessa

Suomi on varautunut koronaepidemiaan monilla eri tavoilla. Kaikista kansalaisista
pyritään pitämään mahdollisimman hyvää huolta.

Tiedot koronaepidemian leviämisestä maailmalla ja Suomessa herättävät luonnollisesti
eriasteisia pelkoja ja laajaa huolta sekä itsestä että läheisistä. Meitä pelottaa kaikki,
mihin emme itse voi paljoa vaikuttaa, jota emme pysty hallitsemaan.
Tästä syystä on tärkeää, että säilytämme rauhallisuutemme ja levollisuutemme ja luotamme
terveydenhuoltoviranomaisten kykyyn hoitaa tartunnan saaneita ja sairastuneita.

Tällaisessa uhkatilanteessa kannattaa pyrkiä säilyttämään rauhallisuus. Kannattaa
toimia niin, että tekee kaikkensa tartunnan välttämiseksi. Viranomaiset ovat antaneet
tarkat ohjeet, miten tartuntaa voi välttää. Näitä ohjeita tarkasti noudattamalla voi
lisätä omaa turvallisuutta.

Monien ihmisten on vaikea säilyttää rauhallisuus ja levollisuus nykyisessä tietotulvassa.
Kannattaakin harkita suojautumista turhalta, pelkoa lietsovalta tiedolta. Uutisten ja ajan-
kohtaisohjelmien katsomisen rajoittaminen on hyvä keino oman mielenrauhan säilyttämisen
edistämisessä.

Erityisesti lapsia ja nuoria kannattaa suojella informaatiotulvalta. Heidän kanssaan
on kuitenkin hyvä keskustella koronaepidemiaan liittyvistä huolista ja vastailla
asiaan liittyviin kysymyksiin rauhoitellen.

Meillä ihmisillä on tarvittaessa kyky ja erityisiä voimavaroja selviytyä vaikeistakin
koettelemuksista. Tarvittaessa voimme jakaa ajatuksia ja tunteita toistemme kanssa.
Koska sosiaalisten kontaktien välttämistä suositellaan, apuna voivat olla nykypäivän
tekniset laitteet, esim. puhelimen eri toiminnot.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa voit kääntyä omaa tai läheistesi, erityisesti lasten,
psyykkistä jaksamista koskevissa asioissa terveyskeskuspsykologiemme puoleen.

Psykologi Tiina Taijonlahti
Puh. 040 487 6220

Psykologi Marketta Kokkinen-Jussila
Puh. 050 575 3428

Pidetään itsestämme ja läheisistä hyvää huolta!

https://thl.fi/fi/-/koronavirus-voi-ahdistaa-seka-aikuista-etta-lasta-nain-pidat-itsestasi-ja-laheisistasi-huolta