Fysioterapia ja apuvälinepalvelut

Fysioterapiapalvelut

Tavoitteenamme on yhdessä asiakkaan kanssa edistää heidän liikunta- ja toimintakykyä. Asiakasta ohjataan terveyden ja toimintakyvyn säilyttämisessä ja parantamisessa yhteistyössä muun terveydenhuollon ammattilaisten sekä omaisten kanssa.
Fysioterapian perustoimintaa ovat toimintakyvyn arviointi, eri-ikäisten asiakkaiden itsehoitoa tukeva ohjaus- ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu yksilöllisesti ja ryhmissä, asiakkaan elinympäristön ja asunnon muutostöiden arviointi, apuvälinepalvelut sekä sairaalaosaston kuntouttava toiminta.

Fysioterapeutin vastaanotto
Fysioterapiaan ohjaudutaan lääkärin lähetteellä tai terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana.
Fysioterapian keskitetty ajanvaraus palvelee ma-pe kello 9.00 – 10.00 puh. 040 630 1531.

Ryhmätoiminta
Ryhmiin ohjaudutaan fysioterapeutin toimintakykyarvion perusteella.

Fysioterapeutin suoravastaanotto
Kauhavan hyvinvointikeskuksessa toimii fysioterapeutin suoravastaanotto, joka on tarkoitettu asiakkaille, joilla on tuki- ja liikuntaelinvaivoja (esim. olkapää, selkä, polvi). Vastaanotolle ohjaudutaan lääkärinvastaanoton ajanvarausnumeron kautta. Hoitajat arvioivat tilannetta hyvinvointikeskuksen ohjeiden mukaisesti ja varaavat ajan joko suoraan fysioterapeutille tai lääkärille.
Suoravastaanoton tavoitteena on ennaltaehkäistä kipujen kroonistumista ja parantaa asiakkaan omahoidon valmiuksia. Fysioterapeutilla on mahdollisuus kirjoittaa enintään 5 päivää sairauslomaa.
Reseptin kirjoitusoikeutta ei ole. Tehtävään fysioterapeutit ovat saaneet lisäkoulutuksen.

Sairaalaosaston fysioterapia
Sairaalaosastolla fysioterapian tarve arvioidaan yksilöllisesti moniammatillisena yhteistyönä, johon osallistuvat kuntoutustyöntekijät, osaston hoitajat sekä lääkäri. Myös kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus tehdään moniammatillisena yhteistyönä. Omaisten ja läheisten mukaantuloa arvostetaan. Kuntoutuksen tavoitteena on hyvä toimintakyky ja omatoimisuus potilaan voimavarat huomioiden sekä kotona selviytyminen. Tarvittaessa järjestämme kotiutuvien potilaiden luokse kotikäyntejä kotona selviytymisen turvaksi ja hankimme heille tarpeelliset apuvälineet.

Asiakasmaksut:
Fysioterapian asiakasmaksu on 11,40 euroa/hoitokerta.
Fysioterapian kotikäynnin asiakasmaksu on 12,00 euroa/hoitokerta.
Fysioterapeutin suoravastaanoton ensimmäinen käynti on maksuton.

Apuvälinepalvelut

Fysioterapian apuvälinelainauksesta lainataan apuvälineitä lyhyt- ja pitkäaikalainaan. Apuvälineiden tarkoituksena on edistää asiakkaan kuntoutumista, tukea ja parantaa hänen toimintakykyä sekä omatoimista selviytymistä päivittäisistä toiminnoista.
Apuvälinetarpeen voi todeta asiakas itse, hänen läheisensä tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Apuvälinetarve arvioidaan käyttäjälähtöisesti, ottaen huomioon asiakkaan toimintakyky ja elämäntilanne sekä asuinympäristö.
Apuvälinepalvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Ajanvaraus ma-pe klo 9.00 – 10.00

Alahärmän ja Ylihärmän hyvinvointiasemat puh. 040 486 2784

Kauhavan hyvinvointikeskus ja Kortesjärven hyvinvointiasema puh. 040 184 3686

Evijärven hyvinvointiasema puh. 040 588 4468

Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden apuvälinepalveluista vastaavat kotihoidon fysioterapeutit.

 

Päivitetty 24.1.2020