Takaisin artikkelilistaukseen

Avosairaanhoidon hoitajavastaanottokäynneistä peritään asiakasmaksu 1.1.2020 alkaen

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa otetaan käyttöön 1.1.2020 alkaen hoitajavastaanottomaksu avosairaanhoidossa tapahtuvista itsenäisistä hoitajavastaanotoista. Maksu on 11,40 euroa käynniltä ja se peritään enintään 45 kertaa vuodessa.
Maksullisia käyntejä ovat seuraavat avosairaanhoidossa tapahtuvat itsenäiset hoitajavastaanottokäynnit, jotka ovat lääkärikäynnistä erillisiä:
• sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanotto (mm. haavanhoito, ompeleiden poisto, korvahuuhtelu, injektio, kuulontutkimus),
• päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto (esim. hoidon tarpeen arvio, tutkimukset, mittaukset, ohjaus ja neuvonta),
• asiantuntijahoitajan vastaanotto (esim. diabeteshoitaja, astmahoitaja, reumahoitaja, marevanhoitaja, siedätyshoidot),
• matkailijoiden rokotukset ja
• silmänpohjakuvaukset.
Maksua ei peritä:
• alle 18-vuotiailta,
• sotaveteraaneilta,
• terveyttä edistävän ja ehkäisevän terveydenhuollon käynneistä,
• mielenterveys- ja päihdekäynneistä,
• muistihoitajan vastaanotolta,
• äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola- sekä opiskeluterveydenhuollon palveluista,
• tartuntatautilain mukaisesta hoidosta,
• työttömien terveystarkastuksista,
• rokotusohjelman mukaisista rokotuksista ja
• työ- ja liikennetapaturmasta.
Hoitajamaksua ei myöskään peritä, mikäli asiakas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä lääkärillä että hoitajalla. Hoitajakäynnin asiakasmaksut huomioidaan asiakkaan mak-sukatossa, mikä tällä hetkellä on 683 euroa vuodessa.
 
Terveydenhuollon asiakasmaksujen määräytyminen perustuu asiakasmaksulakiin 3.8.1992/734 ja asetukseen 9.10.1992/912 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis-ta.
Lisätietoa:
johtava ylilääkäri Heidi Ojala puh. 040 484 6177
vs. hoitotyön johtaja Johanna Heino puh. 040 162 7315