Lomakkeet

 

Perhe- ja sosiaalipalveluja koskevat lomakkeet

Palvelusuunnitelma

Vammaispalveluhakemus

Vammaispalveluhakemuksen lomakkeella voit hakea mm. palveluasumista, asunnonmuutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita, henkilökohtaista apua sekä työ- ja päivätoimintaa.

Kuljetuspalveluhakemus

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Toimeentulotukihakemus hautauskustannuksiin

Asumis- ja oleskeluselvitys

Omaishoidontukihakemus

Sopimus kuntouttavasta työtoiminnasta

Kuntouttavan työtoiminnan kuukausiraportti

Kuntouttavan työtoiminnan palautelomake (työnantaja)

Kuntouttavan työtoiminnan palautelomake (kuntoutuja)

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä (alle 63-vuotiaiden osalta)

Lastensuojeluilmoitus

Varallisuusselvitys elatusavun määrittämiseksi

Valtakirja vammaispalveluihin

 

Ikäihmisten palveluja koskevat lomakkeet

Omaishoidontukihakemus

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä (yli 63-vuotiaiden osalta)

 

 

Terveyspalveluja koskevat lomakkeet

Omahoitolomake

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

HUOM! Ennen muistutuksen laatimista tutustu tarkemmin: Ohje muistutuksen tekemiseksi

Terveysaseman vaihto

 

Henkilötietolain mukaisia oikeuksia koskevat lomakkeet

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Tiedon korjaamisvaatimus

Sosiaalihuollon asiakastietojen tarkastuspyyntö

Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskeva pyyntö

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Rekisteritietojen tarkistuslomake

Päivitämme tätä sivua parhaillaan. Jos et löydä tarvitsemaasi lomaketta, ota yhteyttä johdon sihteeri Anne Rasivirta-Kivimäki (puh. 040 502 2188, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi).

 

Päivitetty 4.7.2019