Lomakkeet

 

Perhe- ja sosiaalipalveluja koskevat lomakkeet

Palvelusuunnitelma

Vammaispalveluhakemus

Vammaispalveluhakemuksen lomakkeella voit hakea mm. palveluasumista, asunnonmuutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita, henkilökohtaista apua sekä työ- ja päivätoimintaa.

Kuljetuspalveluhakemus

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Toimeentulotukihakemus hautauskustannuksiin

Asumis- ja oleskeluselvitys

Omaishoidontukihakemus

Sopimus kuntouttavasta työtoiminnasta

Kuntouttavan työtoiminnan kuukausiraportti 2017

Kuntouttavan työtoimnnan palautelomake, Työnantaja

Kuntouttavan työtoiminnan palautelomake, Kuntoutuja

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Ilmoitus palvelutarpeen arviointia varten

Lastensuojeluilmoitus

Varallisuusselvitys elatusavun määrittämiseksi

Maksuosoitus, maksumääräys

 

Ikäihmisten palveluja koskevat lomakkeet
Omaishoidontukihakemus

 

 

Terveyspalveluja koskevat lomakkeet

Omahoitolomake

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

HUOM! Ennen muistutuksen laatimista tutustu tarkemmin: Ohje muistutuksen tekemiseksi

 

 

Henkilötietolain mukaisia oikeuksia koskevat lomakkeet

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Tiedon korjaamisvaatimus

Sosiaalihuollon asiakastietojen tarkastuspyyntö

Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskeva pyyntö

 

Päivitämme tätä sivua parhaillaan. Jos et löydä tarvitsemaasi lomaketta, ota yhteyttä kuntayhtymän tiedottajaan Anna Lindholmiin (puh. 040 120 9730, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi).

 

Päivitetty 17.4.2018