Kuntayhtymän hyväksymät tukipalvelujen tuottajat

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle (jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia) sosiaalihuoltopalveluina. Asiakaskohtaista sosiaaliviranomaisen päätöstä ei tarvita, mutta seuraavien edellytyksien on täytyttävä:

  • Yksityinen palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen siihen kuntaan, jossa hän toimii
  • Palveluntuottaja on tehnyt palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa
  • Palveluntuottaja on tehnyt asiakkaan kanssa palvelusopimuksen palvelujen tuottamisesta
  • Palveluntuottajalla on vastuuhenkilö, joka vastaa palveluiden laadusta
  • Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma

Palveluntuottajan toimintaa valvoo kuntayhtymän ikäihmisten johtaja. Hän hyväksyy palveluntuottajat ja päivittää palveluntuottajarekisteriä. Asiakkaalla on oikeus arvonlisäverottoman lisäksi saada palvelujen ostosta kotitalousvähennys.

Arvonlisäverottomien sosiaalihuoltopalvelujen tuottajat

Päivitetty 2.1.2018