Asiakkuuskertomus

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on laadittu asiakkuuskertomus vuodelta 2017.

Asiakkuuskertomus on ensimmäinen laatuaan kuntayhtymässä. Sen avulla raportoidaan asiakkuuden toteutumista, se on myös osaltaan tukemassa asiakkaiden osallistamista.