Asiakkuuskertomus

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on laadittu asiakkuuskertomus vuodelta 2019.

Asiakkuuskertomuksen avulla raportoidaan asiakkuuden toteutumista ja se on myös osaltaan tukemassa asiakkaiden osallistamista.

 

Päivitetty 18.5.2020