Asiakkuuskertomus

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on laadittu asiakkuuskertomus vuodelta 2020.

Asiakkuuskertomuksen avulla raportoidaan asiakkuuden toteutumista ja se on myös osaltaan tukemassa asiakkaiden osallistamista.

 

Päivitetty 17.3.2021